Ứng dụng

Cách ẩn, hiện ghi chú trong bảng trên Excel

Để có thể làm rõ nội dung hơn, tính năng có sẵn tạo ghi chú hay commet trên Excel và Word sẽ giúp người dùng thực hiện công việc đó. Khi bạn muốn đánh dấu thông tin quan trọng, giải thích nội dung,… nhưng không muốn trình bày nhiều trong cột hoặc dòng có thể tạo ghi chú cho nội dung đó. Và người xem sẽ nhìn thấy ngay khung ghi chú khi mở bảng dữ liệu, thống kê trên Excel.

Tuy nhiên trong trường hợp bảng dữ liệu nhiều ghi chú và toàn bộ các ghi chú đều hiện ra, sẽ gây khó chịu cho người xem. Vì thế, tốt nhất bạn nên ẩn đi những ghi chú đã tạo trên Excel. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn chi tiết bạn đọc cách ẩn hoặc hiện lại những ghi chú trên Excel.

Bài viết liên quan

Mục lục của bài viết

Hướng dẫn ẩn, hiện ghi chú trên Excel 365

Microsoft Excel 365 đã thay đổi cách làm việc với các comment. Bây giờ bạn có hai tính năng khác nhau để bình luận: Nhận xét và ghi chú.

Loại mà người dùng các phiên bản Excel trước đây từng làm việc cùng bây giờ được gọi là ghi chú. Hoạt động của các ghi chú này vẫn giữ nguyên dưới tên gọi mới. Bạn có thể tạo ghi chú ô hoặc ghi chú dữ liệu.

Hình tam giác nhỏ màu đỏ ở góc trên cùng bên phải của ô báo hiệu rằng ô có ghi chú đính kèm:

cach an hien ghi chu trong bang tren excel 31 cach an hien ghi chu trong bang tren excel 31
Ghi chú trong một ô Excel 365

Tính năng nhận xét mới trong Microsoft Excel 365 đề cập đến chức năng cho phép bạn làm việc với các chuỗi nhận xét và thảo luận dữ liệu với những người khác. Khi bạn thêm nhận xét trong ô Excel, chỉ báo nhận xét nhỏ màu tím sẽ được hiển thị:

cach an hien ghi chu trong bang tren excel 32 cach an hien ghi chu trong bang tren excel 32
Nhận xét trong một ô Excel 365

Để ẩn/hiển thị ghi chú và nhận xét trong Excel 365, hãy làm như sau:

1. Trên tab File, nhấp vào nút Options:

cach an hien ghi chu trong bang tren excel 22 cach an hien ghi chu trong bang tren excel 22
Tùy chọn Options trong Excel 365

2. Trong hộp thoại Excel Options, trên tab Advanced, cuộn xuống phần Display và chọn tùy chọn:

cach an hien ghi chu trong bang tren excel 23 cach an hien ghi chu trong bang tren excel 23
Tùy chọn chỉ báo trong Excel 365

No comments, notes, or indicators để ẩn các chỉ báo:

Ghi chú:

cach an hien ghi chu trong bang tren excel 24 cach an hien ghi chu trong bang tren excel 24

Nhận xét:

cach an hien ghi chu trong bang tren excel 25 cach an hien ghi chu trong bang tren excel 25

Indicators only, and comments and notes on hover (được sử dụng theo mặc định) để hiển thị tất cả các chỉ báo như chỉ báo nhận xét nhỏ màu tím cho nhận xét và hình tam giác nhỏ màu đỏ cho ghi chú, đồng thời chỉ hiển thị ghi chú và nhận xét khi bạn mở nó

Indicators and notes, and comments on hover để làm cho các chỉ báo, ghi chú và nhận xét luôn hiển thị:

Ghi chú:

cach an hien ghi chu trong bang tren excel 26 cach an hien ghi chu trong bang tren excel 26

Nhận xét:

cach an hien ghi chu trong bang tren excel 27 cach an hien ghi chu trong bang tren excel 27

Lưu ý: Để hiển thị hoặc ẩn:

 • Tất cả ghi chú, trên tab Review, trong nhóm Notes, bấm vào Show All Notes:
cach an hien ghi chu trong bang tren excel 28 cach an hien ghi chu trong bang tren excel 28
Hiển thị tất cả ghi chú trong Excel 365
 • Tất cả các nhận xét, trên tab Review, trong nhóm Comments, hãy bấm Show Comments:
cach an hien ghi chu trong bang tren excel 29 cach an hien ghi chu trong bang tren excel 29
Hiển thị nhận xét trong Excel 365

Bằng cách nhấp vào nút Show Comments, bạn sẽ mở bảng Comments với tất cả các chuỗi nhận xét cho bảng tính này.

 • Một ghi chú riêng lẻ: Bấm vào ô chứa ghi chú, sau đó trên tab Review, trong nhóm Notes, bấm vào Show/Hide Note:
cach an hien ghi chu trong bang tren excel 30 cach an hien ghi chu trong bang tren excel 30
Hiển thị/Ẩn Ghi chú trong Excel 365

Bạn cũng có thể bấm chuột phải vào ô rồi chọn Show/Hide Note trên menu pop-up.

Hướng dẫn ẩn, hiện ghi chú trên Excel 2016

Để ẩn/hiển thị nhận xét trong Excel 2016, hãy làm như sau:

1. Trên tab File, nhấp vào nút Options:

cach an hien ghi chu trong bang tren excel 16 cach an hien ghi chu trong bang tren excel 16
Tùy chọn Options trong Excel 2016

2. Trong hộp thoại Excel Options, trên tab Advanced, cuộn xuống phần Display và chọn tùy chọn:

cach an hien ghi chu trong bang tren excel 17 cach an hien ghi chu trong bang tren excel 17
Tùy chọn chỉ báo trong Excel 2016

No comments or indicators để ẩn các chỉ báo:

cach an hien ghi chu trong bang tren excel 18 cach an hien ghi chu trong bang tren excel 18
Ẩn các chỉ báo

Indicators only, and comments on hover để hiển thị tất cả các chỉ báo dưới dạng một hình tam giác nhỏ màu đỏ và chỉ hiển thị nhận xét khi bạn mở nó

Comments and indicators để hiển thị các chỉ báo và nhận xét luôn hiển thị:

cach an hien ghi chu trong bang tren excel 19 cach an hien ghi chu trong bang tren excel 19
Luôn hiển thị chỉ báo và nhận xét

Ghi chú:

 • Để hiển thị/ẩn tất cả các nhận xét, trên tab Review, trong nhóm Comments, hãy bấm vào Show All Comments:

cach an hien ghi chu trong bang tren excel 20 cach an hien ghi chu trong bang tren excel 20

 • Để hiển thị một nhận xét riêng lẻ, hãy bấm vào ô chứa nhận xét, sau đó trên tab Review, trong nhóm Comments, hãy bấm vào Show/Hide Comment.
 • Bạn cũng có thể bấm chuột phải vào ô, sau đó bấm Show/Hide Comment trên menu shortcut.

cach an hien ghi chu trong bang tren excel 21 cach an hien ghi chu trong bang tren excel 21

Hướng dẫn ẩn, hiện ghi chú trên Excel 2013

Để ẩn/hiển thị ghi chú trong Excel 2013, hãy làm như sau:

1. Trên tab File, nhấp vào nút Options:

cach an hien ghi chu trong bang tren excel 10 cach an hien ghi chu trong bang tren excel 10
Tùy chọn Options trên Excel 2013

2. Trong hộp thoại Excel Options, trên tab Advanced, cuộn xuống phần Display và chọn tùy chọn:

cach an hien ghi chu trong bang tren excel 11 cach an hien ghi chu trong bang tren excel 11
Tùy chọn chỉ báo trong Excel 2013

No comments or indicators để ẩn các chỉ báo:

cach an hien ghi chu trong bang tren excel 12 cach an hien ghi chu trong bang tren excel 12
Không hiện chỉ báo trong Excel 2013

Indicators only, and comments on hover để hiển thị tất cả các chỉ báo dưới dạng một hình tam giác nhỏ màu đỏ và chỉ hiển thị nhận xét khi bạn mở nó

Comments and indicators để hiển thị các chỉ báo và nhận xét luôn hiển thị:

cach an hien ghi chu trong bang tren excel 13 cach an hien ghi chu trong bang tren excel 13
Luôn hiển thị chỉ báo và nhận xét trong Excel 2013

Ghi chú:

 • Để hiển thị/ẩn tất cả các nhận xét, trên tab Review, trong nhóm Comments, hãy bấm vào Show All Comments:

cach an hien ghi chu trong bang tren excel 14 cach an hien ghi chu trong bang tren excel 14

 • Để hiển thị một nhận xét riêng lẻ, hãy bấm vào ô chứa nhận xét, sau đó trên tab Review, trong nhóm Comments, hãy bấm vào Show/Hide Comment.
 • Bạn cũng có thể bấm chuột phải vào ô, sau đó bấm Show/Hide Comment trên menu shortcut.

cach an hien ghi chu trong bang tren excel 15 cach an hien ghi chu trong bang tren excel 15

Hướng dẫn ẩn, hiện ghi chú trên Excel 2010

Để ẩn/hiển thị ghi chú trong Excel 2010, hãy làm như sau:

1. Trên tab File, nhấp vào nút Options:

cach an hien ghi chu trong bang tren excel 4 cach an hien ghi chu trong bang tren excel 4
Nhấp vào nút Options

2. Trong hộp thoại Excel Options, trên tab Advanced, cuộn xuống phần Display và chọn tùy chọn:

cach an hien ghi chu trong bang tren excel 5 cach an hien ghi chu trong bang tren excel 5
Các tùy chọn chỉ báo trong Excel 2010

No comments or indicators để ẩn các chỉ báo:

cach an hien ghi chu trong bang tren excel 6 cach an hien ghi chu trong bang tren excel 6
Tùy chọn ẩn chỉ báo trong Excel 2010

Indicators only, and comments on hover để hiển thị tất cả các chỉ báo dưới dạng một hình tam giác nhỏ màu đỏ và chỉ hiển thị nhận xét khi bạn mở nó

Comments and indicators để hiển thị các chỉ báo và nhận xét luôn hiển thị:

cach an hien ghi chu trong bang tren excel 7 cach an hien ghi chu trong bang tren excel 7
Tùy chọn luôn hiển thị chỉ báo và nhận xét trong Excel 2010

Ghi chú:

 • Để hiển thị/ẩn tất cả các nhận xét, trên tab Review, trong nhóm Comments, hãy nhấp vào Show/Hide Comment:

cach an hien ghi chu trong bang tren excel 8 cach an hien ghi chu trong bang tren excel 8

 • Để hiển thị một nhận xét riêng lẻ, hãy bấm vào ô chứa nhận xét, sau đó trên tab Review, trong nhóm Comments, hãy nhấp vào Show/Hide Comment.
 • Bạn cũng có thể bấm chuột phải vào ô, sau đó chọn Show/Hide Comment trên menu shortcut.

cach an hien ghi chu trong bang tren excel 9 cach an hien ghi chu trong bang tren excel 9

Hướng dẫn ẩn, hiện ghi chú trên Excel 2007

Bước 1:

Tại giao diện bảng dữ liệu Excel muốn ẩn đi nội dung ghi chú đã tạo, chúng ta nhấp vào tab Review rồi bỏ chọn tại Show All comment.

Excel an ghi chu show Excel an ghi chu show

Ngay sau đó, ghi chú đã được ẩn đi trên Excel. Với những dòng hay cột có ghi chú, bạn sẽ nhìn thấy biểu tượng dấu đỏ đánh dấu như hình. Để xem nội dung ghi chú, chi cần di chuột vào vào nội dung đó là được.

Excel an ghi chu Excel an ghi chu

Bước 2:

Để hiện lại khung ghi chú đó, chúng ta cũng click vào tab Review và cũng click lại vào Show All comment.

Excel an ghi chu hien Excel an ghi chu hien

Ngoài ra có một cách khác để thiết lập tính năng ẩn hoặc hiện nội dung chú thích trong Excel, đó là thực hiện trong Excel Options. Cick vào biểu tượng Office ở góc trái trên cùng giao diện, sau đó chọn tiếp Excel Options.

Excel an ghi chu Options Excel an ghi chu Options

Chuyển sang danh sách tùy chọn. Ở đây người dùng nhấp vào mục Advanced ở danh sách bên trái giao diện.

Excel an ghi chu Advanced Excel an ghi chu Advanced

Nhìn sang nội dung bên phải, kéo xuống mục Display. Bạn tích chọn vào mục No comments or indicators rồi nhấn OK để lưu lại.

Excel an ghi chu Display Excel an ghi chu Display

Cách làm này sẽ ẩn ghi chú trên bảng dữ liệu Excel, đồng thời không cho xuất hiện biểu tượng dấu đỏ ở những nội dung có kèm chú thích nữa. Để hiển thị lại chúng ta cũng chỉ cần tích chọn vào Show All comment là được.

Excel an ghi chu Excel an ghi chu

Trên đây là cách để ẩn hoặc hiện ghi chú trên bảng dữ liệu Excel. Việc tùy chỉnh comment trên Excel rất đơn giản và chúng ta sẽ thực hiện ngay trên tab Review, tính năng sẵn có trên thanh Ribbon. Trong trường hợp người dùng muốn ẩn hoàn toàn ghi chú, bao gồm cả dấu đỏ đánh dấu thì cần thực hiện trực tiếp trong Excel Options theo bài viết bên trên.

Video hướng dẫn ẩn, hiện ghi chú Excel

Hướng dẫn ẩn, hiện ghi chú trên Excel 2003

Để ẩn/hiển thị chi chú trong Excel 2003, hãy làm như sau:

1. Chọn Tools > Options để mở hộp thoại Options.

2. Trên tab View, trong phần Comments, hãy chọn 1 trong 3 tùy chọn:

cach an hien ghi chu trong bang tren excel 1 cach an hien ghi chu trong bang tren excel 1
Các tùy chọn ẩn hiện ghi chú

None để ẩn các chỉ báo:

cach an hien ghi chu trong bang tren excel 2 cach an hien ghi chu trong bang tren excel 2

Comment indicator only để hiển thị tất cả các chỉ báo dưới dạng một hình tam giác nhỏ màu đỏ và chỉ hiển thị nhận xét khi bạn mở nó

Comment & indicator để luôn hiển thị các chỉ báo và nhận xét.

cach an hien ghi chu trong bang tren excel 3 cach an hien ghi chu trong bang tren excel 3

Chúc các bạn thực hiện thành công!

Phạm Hồng Thái

Trường THPT Phạm Hồng Thái đạt trường chuẩn Quốc gia năm 2009, Nhà trường nằm trên đường Nguyễn Văn Ngọc, phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội. Với truyền thống 45 năm dạy tốt và học tốt, nhà trường đã đạt được nhiều thành tích, được Thủ tướng Chính phủ, UBND Thành phố Hà Nội, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tặng nhiều bằng khen.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button