- 45 năm cùng Phạm Hồng Thái - Tác giả Đỗ Hà Anh - Học sinh D3 K42 (niên khoá 2018 - 2021)
45 năm cùng Phạm Hồng Thái - Tác giả Đỗ Hà Anh - Học sinh D3 K42 (niên khoá 2018 - 2021)
Tags:

 - Tổng kết cuộc thi viết về trường Phạm Hồng Thái tôi yêu
Tổng kết cuộc thi viết về trường Phạm Hồng Thái tôi yêu
Tags:


 - Kết quả tác phẩm viết kỷ niệm 45 năm thành lập trường
Kết quả tác phẩm viết kỷ niệm 45 năm thành lập trường
Tags:

 - Phạm Hồng Thái - Nơi tình yêu ở lại - Tác giả: Tập thể lớp 12D10, niên khoá 2018 - 2021
Phạm Hồng Thái - Nơi tình yêu ở lại - Tác giả: Tập thể lớp 12D10, niên khoá 2018 - 2021
Tags:


 - Phạm Hồng Thái tôi yêu - Tác giả Nguyễn Trang Ngọc lớp 10A4
Phạm Hồng Thái tôi yêu - Tác giả Nguyễn Trang Ngọc lớp 10A4
Tags:

 - Phạm Hồng Thái tôi yêu -  Tác giả Trần Quang Minh K45
Phạm Hồng Thái tôi yêu -  Tác giả Trần Quang Minh K45
Tags:


 - Phạm Hồng Thái
Phạm Hồng Thái
Tags:

 - Viết về trường Phạm Hồng Thái thân yêu - Tác giả Ngô Thành Phong lớp 10A4
Viết về trường Phạm Hồng Thái thân yêu - Tác giả Ngô Thành Phong lớp 10A4
Tags:


 - PHT my dream word - Tác giả Hoàng Ngọc Linh lớp 10D5
PHT my dream word - Tác giả Hoàng Ngọc Linh lớp 10D5
Tags:

 - Phạm Hồng Thái tôi yêu - Tác giả Lê Hải Nam lớp 10A4
Phạm Hồng Thái tôi yêu - Tác giả Lê Hải Nam lớp 10A4
Tags: