- Công văn 4251 về việc thực hiện kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh và tổ chức sơ kết học kỳ 1 năm học 2021 - 2022 cấp trung học
Công văn 4251 về việc thực hiện kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh và tổ..
Tags:

 - Công văn 4168 về việc điều chỉnh việc tổ chức dạy học trực tiếp cho học sinh các trường THPT,... trên địa bàn các quận, huyện, thị xã
Công văn 4168 về việc điều chỉnh việc tổ chức dạy học trực tiếp cho học sinh các..
Tags:


 - Hà Nội: Các trường THPT tất bật chuẩn bị đón học sinh trở lại
Hà Nội: Các trường THPT tất bật chuẩn bị đón học sinh trở lại
Tags:

 - Kế hoạch - Phương án phòng, chống dịch bệnh COVID-19 khi học sinh trở lại trường học trong điều kiện bình thường mới
Kế hoạch - Phương án phòng, chống dịch bệnh COVID-19 khi học sinh trở lại trường học trong..
Tags:


 - Công văn số 4156 về việc tổ chức hoạt động dạy học trực tiếp cho học sinh các trường THPT,...trên các địa bàn các quận, huyện, thị xã
Công văn số 4156 về việc tổ chức hoạt động dạy học trực tiếp cho học sinh các trường..
Tags:

 - Lễ kỷ niệm 45 năm thành lập trường THPT Phạm Hồng Thái
Lễ kỷ niệm 45 năm thành lập trường THPT Phạm Hồng Thái
Tags:


 - 45 năm - Ghi dấu một chặng đường
45 năm - Ghi dấu một chặng đường
Tags:

 - Hội nghị cha mẹ học sinh đầu năm học 2021 - 2022
Hội nghị cha mẹ học sinh đầu năm học 2021 - 2022
Tags:


 - Hội nghị cán bộ viên chức Trường THPT Phạm Hồng Thái năm học 2021 - 2022
Hội nghị cán bộ viên chức Trường THPT Phạm Hồng Thái năm học 2021 - 2022
Tags:

 - Lễ Khai Giảng Năm Học Mới 2021-2022
LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2021-2022 THPT PHẠM HỒNG THÁI
Tags: