- KẾT QUẢ KHẢO SÁT NĂNG LỰC TIẾNG ANH CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH BỔ TRỢ THEO CHUẨN ĐẦU RA IELTS KHỐI 10 - NĂM HỌC 2021 - 2022
Kết quả khảo sát năng lực tiếng Anh chươnng trình tiếng Anh bổ trợ chuẩn đầu ra IELTS..
Tags:

 - KẾ HOẠCH KHẢO SÁT NĂNG LỰC TIẾNG ANH
Kế hoạch khảo sát năng lực tiếng Anh.
Tags:


 - THƯ MỜI THAM GIA LIÊN KẾT GIẢNG DẠY CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH BỔ TRỢ THEO CHUẨN ĐẦU RA IELTS CHO HỌC SINH TRƯỜNG THPT PHẠM HỒNG THÁI NĂM HỌC 2021 - 2022
Thư mời tham gia liên kết giảng dạy chương trình Tiếng Anh bổ trợ theo chuẩn đầu ra IELTS cho..
Tags:

 - THÔNG BÁO CHO HỌC SINH TẠM DỪNG ĐẾN TRƯỜNG NHẰM BẢO ĐẢM CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19
Thông báo cho học sinh tạm dừng đến trường nhằm bảo đảm công tác phòng, chống dịch bệnh..
Tags:


 - CÔNG VĂN THÔNG BÁO CHO HỌC SINH TẠM DỪNG ĐẾN TRƯỜNG NHẰM BẢO ĐẢM CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19
Công văn thông báo cho học sinh tạm dừng đến trường nhằm bảo đảm công tác phòng, chống..
Tags:

 - CHỈ THỊ VỀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP CẤP BÁCH PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Chỉ thị về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trong các cơ sở giáo dục..
Tags:


 - CÔNG VĂN VỀ VIỆC ĐẢM BẢO SỨC KHỎE VÀ PHÒNG CHỐNG RÉT CHO HỌC SINH
Công văn về việc đảm bảo sức khỏe và phòng chống rét cho học sinh
Tags:

 - DANH SÁCH HỌC SINH TIÊU BIỂU ĐẠT TỔNG ĐIỂM XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC CAO NĂM 2020
Danh sách học sinh tiêu biểu đạt tổng điểm xét tuyển Đại học cao năm 2020
Tags:


 - THÔNG BÁO CA THI, PHÒNG THI, SỐ BÁO DANH VÀ LỊCH THI THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHÈ NGHIỆP ... NĂM 2020
Thông báo ca thi, phòng thi, số báo danh và lịch thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp ... năm 2020
Tags:

 - KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THI THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP TỪ HẠNG III LÊN HẠNG II ĐỐI VỚI GV THPT...THUỘC THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2020
Kế hoạch tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng III lên hạng II đối với GV..
Tags: