THỜI GIAN CÁC TIẾT HỌC THEO TKB DẠY HỌC QUA INTERNET ÁP DỤNG TỪ NGÀY 05/5/2021
TRƯỜNG THPT PHẠM HỒNG THÁI
THỜI GIAN CÁC TIẾT HỌC
(ÁP DỤNG TỪ NGÀY 05/5/2021 - THEO TKB DẠY HỌC QUA INTERNET)
I. GIỜ HỌC CÁC TIẾT BUỔI SÁNG
Tiết học Thời gian Ghi chú
Tiết 1 7h30 – 8h15 GV và HS đăng nhập trước khi giờ học bắt đầu
Tiết 2 8h25 – 9h10
Tiết 3 9h20 – 10h05 
Tiết 4 10h15 – 11h00
II. GIỜ HỌC CÁC TIẾT BUỔI CHIỀU 
Tiết học Thời gian Ghi chú
Tiết 1 13h30 – 14h15 GV và HS đăng nhập trước khi giờ học bắt đầu
Tiết 2 14h25 – 15h10
Tiết 3 15h20 – 16h05
Tiết 4 16h15 – 17h00
 - THƯ MỜI THAM GIA LIÊN KẾT GIẢNG DẠY CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH BỔ TRỢ THEO CHUẨN ĐẦU RA IELTS CHO HỌC SINH TRƯỜNG THPT PHẠM HỒNG THÁI NĂM HỌC 2021 - 2022
Thư mời tham gia liên kết giảng dạy chương trình Tiếng Anh bổ trợ theo chuẩn đầu ra IELTS cho..
Tags:

 - THÔNG BÁO CHO HỌC SINH TẠM DỪNG ĐẾN TRƯỜNG NHẰM BẢO ĐẢM CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19
Thông báo cho học sinh tạm dừng đến trường nhằm bảo đảm công tác phòng, chống dịch bệnh..
Tags:


 - CÔNG VĂN THÔNG BÁO CHO HỌC SINH TẠM DỪNG ĐẾN TRƯỜNG NHẰM BẢO ĐẢM CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19
Công văn thông báo cho học sinh tạm dừng đến trường nhằm bảo đảm công tác phòng, chống..
Tags:

 - CHỈ THỊ VỀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP CẤP BÁCH PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Chỉ thị về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trong các cơ sở giáo dục..
Tags:


 - CÔNG VĂN VỀ VIỆC ĐẢM BẢO SỨC KHỎE VÀ PHÒNG CHỐNG RÉT CHO HỌC SINH
Công văn về việc đảm bảo sức khỏe và phòng chống rét cho học sinh
Tags:

 - DANH SÁCH HỌC SINH TIÊU BIỂU ĐẠT TỔNG ĐIỂM XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC CAO NĂM 2020
Danh sách học sinh tiêu biểu đạt tổng điểm xét tuyển Đại học cao năm 2020
Tags:


 - THÔNG BÁO CA THI, PHÒNG THI, SỐ BÁO DANH VÀ LỊCH THI THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHÈ NGHIỆP ... NĂM 2020
Thông báo ca thi, phòng thi, số báo danh và lịch thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp ... năm 2020
Tags:

 - KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THI THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP TỪ HẠNG III LÊN HẠNG II ĐỐI VỚI GV THPT...THUỘC THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2020
Kế hoạch tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng III lên hạng II đối với GV..
Tags:


 - KIỂM TRA DỮ LIỆU ĐĂNG KÝ THI THĂNG HẠNG GV THPT HẠNG II
Kiểm tra dữ liệu đăng ký thi thăng hạng GV THPT hạng II
Tags:

 - THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM HỌC 2020 - 2021
Thông báo tuyển sinh năm học 2020 - 2021
Tags: