- Lễ Khai Giảng Năm Học Mới 2021-2022
LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2021-2022 THPT PHẠM HỒNG THÁI
Tags:

 - QUY CHẾ DÂN CHỦ TIẾP CÔNG DÂN VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO
Quy chế dân chủ tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo.
Tags:


 - QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH QUÝ I NĂM 2018
Quyết định về việc công bố công khai đánh giá thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý I..
Tags:

 - QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA CHI BỘ TRƯỜNG THPT PHẠM HỒNG THÁI NHIỆM KỲ 2015 - 2020
Quy chế làm việc của Chi bộ trường THPT Phạm Hồng Thái nhiệm kỳ 2015 - 2020
Tags:


 - MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN TRONG TUẦN TỪ NGÀY 23 ĐẾN NGÀY 29 THÁNG 4 NĂM 2018
Một số hoạt động cơ bản trong tuần từ ngày 23 đến ngày 29 tháng 4 năm 2018
Tags:

 - THÔNG BÁO VIỆC TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ 15 DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN ĐẠT MỨC 3,4 TRÊN MÔI TRƯỜNG MẠNG.
Thông báo việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ dịch vụ công trực tuyến đạt mức 3,4 trên..
Tags:


 - HỘI GIẢNG CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 87 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
Hội giảng chào mừng  kỷ niệm 87 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
Tags:

 - Video Clip về tuyên truyền sử dụng điện an toàn, hiệu quả
UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO..
Tags:


 - QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG KHAI ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN THU, CHI NSNN ĐƯỢC GIAO NĂM 2018
Quyết định về việc công khai điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách nhà nước được giao năm..
Tags:

 - QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU-CHI NGÂN SÁCH NĂM 2017 CỦA TRƯỜNG THPT PHẠM HỒNG THÁI
Quyết định về việc công bố công khai đánh giá thực hiện dự toán thu-chi ngân sách năm 2017..
Tags: