- Phạm Hồng Thái - Nơi tình yêu ở lại - Tác giả: Tập thể lớp 12D10, niên khoá 2018 - 2021
Phạm Hồng Thái - Nơi tình yêu ở lại - Tác giả: Tập thể lớp 12D10, niên khoá 2018 - 2021
Tags:

 - Phạm Hồng Thái tôi yêu - Tác giả Nguyễn Trang Ngọc lớp 10A4
Phạm Hồng Thái tôi yêu - Tác giả Nguyễn Trang Ngọc lớp 10A4
Tags:


 - Phạm Hồng Thái
Phạm Hồng Thái
Tags:

 - Viết về trường Phạm Hồng Thái thân yêu - Tác giả Ngô Thành Phong lớp 10A4
Viết về trường Phạm Hồng Thái thân yêu - Tác giả Ngô Thành Phong lớp 10A4
Tags:


 - PHT my dream word - Tác giả Hoàng Ngọc Linh lớp 10D5
PHT my dream word - Tác giả Hoàng Ngọc Linh lớp 10D5
Tags:

 - Phạm Hồng Thái tôi yêu - Tác giả Lê Hải Nam lớp 10A4
Phạm Hồng Thái tôi yêu - Tác giả Lê Hải Nam lớp 10A4
Tags:


 - D5 - Một thời để nhớ - Tác giả Nguyễn Anh Thư lớp 10D5
D5 - Một thời để nhớ - Tác giả Nguyễn Anh Thư lớp 10D5
Tags:

 - Kỉ niệm 45 năm thành lập trường THPT Phạm Hồng Thái
Kỉ niệm 45 năm thành lập trường THPT Phạm Hồng Thái
Tags:


 - Phạm Hồng Thái - Ngôi trường tôi yêu - Tác giả Hoàng Thanh Tâm lớp 10D5
Phạm Hồng Thái - Ngôi trường tôi yêu - Tác giả Hoàng Thanh Tâm lớp 10D5
Tags:

 - Trường Phạm Hồng Thái - Tác giả Đoàn Thanh Tâm lớp 10A4
Trường Phạm Hồng Thái - Tác giả Đoàn Thanh Tâm lớp 10A4
Tags: