- Phạm Hồng Thái tôi yêu -  Tác giả Trần Quang Minh K45
Phạm Hồng Thái tôi yêu -  Tác giả Trần Quang Minh K45
Tags:

 - Trường THPT Phạm Hồng Thái - Tác giả Trần Minh Thu lớp 11D1
Trường THPT Phạm Hồng Thái - Tác giả Trần Minh Thu lớp 11D1
Tags:


 - Trường THPT Phạm Hồng Thái - Tác giả Nguyễn Đỗ Nhã Linh lớp 11D1
Trường THPT Phạm Hồng Thái - Tác giả Nguyễn Đỗ Nhã Linh lớp 11D1
Tags:

 - Phạm Hồng Thái - Tác giả Nguyễn Phương Anh, Phạm Hồng Ánh lớp 12D5
Phạm Hồng Thái - Tác giả Nguyễn Phương Anh, Phạm Hồng Ánh lớp 12D5
Tags:


 - Chào mừng 45 năm kỷ niệm ngày thành lập trường - tác giả Lê Nguyên Vũ, Đào Trọng Dũng lớp 10A3
Chào mừng 45 năm kỷ niệm ngày thành lập trường - tác giả Lê Nguyên Vũ, Đào Trọng Dũng lớp..
Tags:

 - Phạm Hồng Thái trường tôi - Tác giả Phạm Quỳnh Hương lớp 11D4
Phạm Hồng Thái trường tôi - Tác giả Phạm Quỳnh Hương lớp 11D4
Tags:


 - Phạm Hồng Thái - Mái trường thân yêu - Tác giả Nam Anh, Xuân Bách lớp 12D3
Phạm Hồng Thái - Mái trường thân yêu - Tác giả Nam Anh, Xuân Bách lớp 12D3
Tags:

 - Sân bóng trường tôi - Tác giả Nguyễn Anh Khoa, Phùng Nhật Hưng lớp 10A3
Sân bóng trường tôi - Tác giả Nguyễn Anh Khoa, Phùng Nhật Hưng lớp 10A3
Tags:


 - Kỷ niệm 45 năm thành lập trường THPT Phạm Hồng Thái - Tác giả Trần Hà Anh, Trần Hoàng Liên lớp 12D2
Kỷ niệm 45 năm thành lập trường THPT Phạm Hồng Thái - Tác giả Trần Hà Anh, Trần Hoàng Liên..
Tags:

 - Phạm Hồng Thái tôi yêu - Tác giả Phan Khánh Linh, Nguyễn Ngọc Linh lớp 12D3
Phạm Hồng Thái tôi yêu - Tác giả Phan Khánh Linh, Nguyễn Ngọc Linh lớp 12D3
Tags: