THỜI GIAN CÁC TIẾT HỌC THEO TKB DẠY HỌC QUA INTERNET ÁP DỤNG TỪ NGÀY 05/5/2021
TRƯỜNG THPT PHẠM HỒNG THÁI
THỜI GIAN CÁC TIẾT HỌC
(ÁP DỤNG TỪ NGÀY 05/5/2021 - THEO TKB DẠY HỌC QUA INTERNET)
I. GIỜ HỌC CÁC TIẾT BUỔI SÁNG
Tiết học Thời gian Ghi chú
Tiết 1 7h30 – 8h15 GV và HS đăng nhập trước khi giờ học bắt đầu
Tiết 2 8h25 – 9h10
Tiết 3 9h20 – 10h05 
Tiết 4 10h15 – 11h00
II. GIỜ HỌC CÁC TIẾT BUỔI CHIỀU 
Tiết học Thời gian Ghi chú
Tiết 1 13h30 – 14h15 GV và HS đăng nhập trước khi giờ học bắt đầu
Tiết 2 14h25 – 15h10
Tiết 3 15h20 – 16h05
Tiết 4 16h15 – 17h00
 - 9 BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TRONG TÌNH HÌNH MỚI
9 biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới
Tags:

 - HƯỚNG DẪN ĐEO KHẨU TRANG PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TẠI NƠI CÔNG CỘNG
Hướng dẫn đeo khẩu trang phòng, chống dịch Covid-19 tại nơi công cộng
Tags:


 - KHUYẾN CÁO MỚI NHẤT CỦA BỘ Y TẾ ĐỂ ĐÓN TẾT AN TOÀN TRONG ĐẠI DỊCH COVID-19
Khuyến cáo mới nhất của Bộ y tế để đón Tết an toàn trong đại dịch Covid-19
Tags:

 - QUẬN UỶ BA ĐÌNH: THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP CẤP BÁCH PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19, BẢO VỆ SỨC KHOẺ, AN TOÀN CHO NHÂN DÂN
Quận uỷ Ba Đình: Thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19, bảo vệ sức..
Tags:


 - THÔNG ĐIỆP 5K: CHUNG SỐNG AN TOÀN VỚI ĐẠI DỊCH COVID - 19
Thông điệp 5K: Chung sống an toàn với đại dịch COVID - 19
Tags:

 - CÔNG VĂN 3808 VỀ VIỆC TIẾP TỤC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TRONG TÌNH HÌNH MỚI
Công văn 3808 về việc tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình..
Tags:


 - CÔNG VĂN TIẾP TỤC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TRONG TÌNH HÌNH MỚI
Công văn tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới
Tags:

 - SỔ TAY ĐẢM BẢO AN TOÀN PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 TRONG TRƯỜNG HỌC
Sổ tay đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19 trong trường học
Tags:


 - CÔNG VĂN VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19
Công văn về việc tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19
Tags:

 - HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT SỬ DỤNG ỨNG DỤNG BLUEZONE PHỤC VỤ CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19
Hướng dẫn cài đặt sử dụng ứng dụng Bluezone phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh..
Tags: