- CHỈ THỊ THỰC HIỆN GIÁN CÁCH XÃ HỘI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐỂ PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19
Chỉ thị thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn Thành phố để phòng chống dịch COVID-19
Tags:

 - CÔNG ĐIỆN SỐ 16/CĐ-UBND V/V TRIỂN KHAI CÁC BIỆN PHÁP CẤP BÁCH PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ
Công điện số 16/CĐ-UBND v/v triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19 trên..
Tags:


 - CÔNG ĐIỆN VỀ VIỆC TRIỂN KHAI CÁC BIỆN PHÁP CẤP BÁCH PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TRƯỚC DIỄN BIẾN PHỨC TẠP CỦA DỊCH BỆNH TRÊN CẢ NƯỚC
Cong điện về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trước diễn..
Tags:

 - TRƯỜNG THPT PHẠM HỒNG THÁI CHUNG TAY ĐẨY LÙI DỊCH BỆNH COVID-19
Trường THPT Phạm Hồng Thái chung tay đẩy lùi dịch bệnh Covid-19
Tags:


 - CÔNG ĐIỆN VỀ VIỆC QUYẾT TÂM TRIỂN KHAI CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19...
Công điện về việc quyết tâm triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19  trước..
Tags:

 - NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT KHI TIÊM CHỦNG VẮC XIN PHÒNG COVID-19
Những điều cần biết khi tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19
Tags:


 - HƯỚNG DẪN PHÒNG DỊCH COVID-19 TRONG KỲ THI LỚP 10 TẠI HÀ NỘI
Hướng dẫn phòng dịch COVID-19 trong kỳ thi lớp 10 tại Hà Nội
Tags:

 - HƯỚNG DẪN LIÊN NGÀNH VỀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TRONG KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM HỌC 2021 - 2022
Hướng dẫn liên ngành về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10..
Tags:


 - CÔNG ĐIỆN VỀ VIỆC QUYẾT LIỆT TRIỂN KHAI CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Công điện về việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành..
Tags: