Hoạt động giáo dục » Tổ chuyên môn » HĐ tổ Văn

 - Ma trận xây dựng đề bài kiểm tra giữa học kỳ I năm học 2021 - 2022 - Môn Ngữ văn
Ma trận xây dựng đề bài kiểm tra giữa học kỳ I năm học 2021 - 2022 - Môn Ngữ văn
Tags:

 - Môn ngữ văn -Lớp 11 | Tác phẩm:
Môn ngữ văn -Lớp 11 | Tác phẩm: "Từ ấy" - Tố Hữu - Giáo viên Phạm Thị Yến
Tags:


 - Cổ tích Tấm Cám - Giáo viên Nguyễn Hồng Hải
Cổ tích Tấm Cám - Giáo viên Nguyễn Hồng Hải
Tags:

 - Môn ngữ văn - Lớp 11 | Tác phẩm: Đây thôn Vĩ Dạ - Hàn Mặc Tử - Giáo viên Phạm Thị Yến
Môn ngữ văn - Lớp 11 | Tác phẩm: Đây thôn Vĩ Dạ - Hàn Mặc Tử - Giáo viên Phạm Thị Yến
Tags:


 - Môn ngữ văn -Lớp 11 | Tác phẩm: Chiều tối (Mộ)- Hồ Chí Minh - Giáo viên Phạm Thị Yến
Môn ngữ văn -Lớp 11 | Tác phẩm: Chiều tối (Mộ)- Hồ Chí Minh - Giáo viên Phạm Thị Yến
Tags: