- Bài Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh của tác giả Nguyễn Nhật Ánh -  Nhóm HS: Như Quỳnh, Bảo Tiên, lớp 10D5
Bài Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh của tác giả Nguyễn Nhật Ánh -  Nhóm HS: Như Quỳnh, Bảo..
Tags:

 - Bài Những ngày thơ ấu của tác giả Nguyên Hồng - Nhóm HS: Như Quỳnh, Bảo Tiên, Ngọc Trang lớp 10D5
Bài Những ngày thơ ấu của tác giả Nguyên Hồng - Nhóm HS: Như Quỳnh, Bảo Tiên, Ngọc Trang..
Tags:


 - Tuyển tập truyện ngắn Gió lạnh đầu mùa của tác giả Thạch Lam - Học sinh Khánh Hà và Minh Long lớp 10d6
Tuyển tập truyện ngắn Gió lạnh đầu mùa của tác giả Thạch Lam - Học sinh Khánh Hà và Minh..
Tags:

 - Tác phẩm Mắt biếc của tác giả Nguyễn Nhật Ánh - Học sinh Nguyễn Đức Hoàn và các thành viên trong nhóm 1 lớp 10a1
Tác phẩm Mắt biếc của tác giả Nguyễn Nhật Ánh - Học sinh Nguyễn Đức Hoàn và các thành..
Tags:


 - Hoạt động trải nghiệm đọc sách Truyện Thánh Gióng - Học sinh Đỗ Quỳnh Anh, Lưu Như Ngọc lớp 10A3
Hoạt động trải nghiệm đọc sách Truyện Thánh Gióng - Học sinh Đỗ Quỳnh Anh, Lưu Như Ngọc..
Tags:

 - Tác phẩm không gia đình của Hector Malot - Học sinh Diệp Anh và các thành viên tổ 1 lớp 10D8
Tác phẩm không gia đình của Hector Malot - Học sinh Diệp Anh và các thành viên tổ 1 lớp 10D8
Tags:


 - Bài Tôi đi học - Nguyễn Ngọc Kí -  Nhóm HS  Hoàng Thanh Tâm, Phương Linh, Quỳnh Anh- 10D5
Bài Tôi đi học - Nguyễn Ngọc Kí -  Nhóm HS  Hoàng Thanh Tâm, Phương Linh, Quỳnh Anh- 10D5
Tags:

 - Bài Hà Nội băm sáu phố phường - Hs: Nguyễn Như Quỳnh 10D5
Bài Hà Nội băm sáu phố phường - Hs: Nguyễn Như Quỳnh 10D5
Tags:


 - Việc học thời Covid - Học sinh Nguyễn Linh Tú 12D1
Việc học thời Covid - Học sinh Nguyễn Linh Tú 12D1
Tags:

 - Bài trải nghiệm đề 1 - Học sinh Nguyễn Chí Công 12D7
Bài trải nghiệm đề 1 - Học sinh Nguyễn Chí Công 12D7
Tags: