- Tác phẩm Cuốn sách em yêu - Không gia đình - Học sinh Tổ 4
Tác phẩm Cuốn sách em yêu - Không gia đình - Học sinh Tổ 4
Tags:

 - Giới thiệu sách  Quà tặng cuộc sống - Học sinh Tổ 2 lớp 10D8
Giới thiệu sách  Quà tặng cuộc sống - Học sinh Tổ 2 lớp 10D8 
Tags:


 - Bài giới thiệu tác phẩm
Bài giới thiệu tác phẩm "Đảo giấu vàng" của hs Nguyễn Hà Linh lớp 10D7 
Tags:

 - Tác phẩm Không gia đình - Học sinh Tổ 3 lớp 10D8
Tác phẩm Không gia đình - Học sinh Tổ 3 lớp 10D8 
Tags:


 - Tác phẩm Nỗi buồn chiến tranh - Học sinh Minh Chính, Phan Linh và tổ 1 lớp 12D9
Tác phẩm Nỗi buồn chiến tranh - Học sinh Minh Chính, Phan Linh và tổ 1 lớp 12D9
Tags:

 - Tác phẩm Những tấm lòng cao cả - Học sinh Nam Khánh và Tổ 3 lớp 12D8
Tác phẩm Những tấm lòng cao cả - Học sinh Nam Khánh và Tổ 3 lớp 12D8
Tags:


 - Tác phẩm Những tấm lòng cao cả - Học sinh  Khánh Hà và tổ 4 lớp 12D8
Tác phẩm Những tấm lòng cao cả - Học sinh Khánh Hà và tổ 4 lớp 12D8  
Tags:

 - Tác phẩm Nỗi buồn chiến tranh của tác giả Bảo Ninh - Học sinh Minh Chính, Phan Linh lớp 12D9
Tác phẩm Nỗi buồn chiến tranh của tác giả Bảo Ninh - Học sinh Minh Chính, Phan Linh lớp 12D9
Tags:


 - Demian - Phạm Hồng Thái - Học sinh Tổ 1 lớp 10D9
Demian - Phạm Hồng Thái - Học sinh Tổ 1 lớp 10D9.
Tags:

 - Bài giới thiệu sách Đắc nhân tâm của học sinh Vân Anh lớp 10D7
Bài giới thiệu sách Đắc nhân tâm của học sinh Vân Anh lớp 10D7
Tags: