- Phương pháp học các môn tự nhiên
Mình không thông minh, mình không thể học tốt các môn tự nhiên được. Cố đến mấy cũng..
Tags: