THỜI GIAN CÁC TIẾT HỌC THEO TKB DẠY HỌC QUA INTERNET ÁP DỤNG TỪ NGÀY 05/5/2021
TRƯỜNG THPT PHẠM HỒNG THÁI
THỜI GIAN CÁC TIẾT HỌC
(ÁP DỤNG TỪ NGÀY 05/5/2021 - THEO TKB DẠY HỌC QUA INTERNET)
I. GIỜ HỌC CÁC TIẾT BUỔI SÁNG
Tiết học Thời gian Ghi chú
Tiết 1 7h30 – 8h15 GV và HS đăng nhập trước khi giờ học bắt đầu
Tiết 2 8h25 – 9h10
Tiết 3 9h20 – 10h05 
Tiết 4 10h15 – 11h00
II. GIỜ HỌC CÁC TIẾT BUỔI CHIỀU 
Tiết học Thời gian Ghi chú
Tiết 1 13h30 – 14h15 GV và HS đăng nhập trước khi giờ học bắt đầu
Tiết 2 14h25 – 15h10
Tiết 3 15h20 – 16h05
Tiết 4 16h15 – 17h00
 - QUYẾT ĐỊNH V/V CÔNG BỐ CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH 3 THÁNG ĐẦU NĂM 2021 CỦA TRƯỜNG THPT PHẠM HỒNG THÁI
Quyết định v/v công bố công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 3 tháng đầu năm 2021..
Tags:

 - QUYẾT ĐỊNH V/V CÔNG BỐ CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NĂM 2020 CỦA TRƯỜNG THPT PHẠM HỒNG THÁI
Quyết định v/v công bố công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách năm 2020 của trường..
Tags:


 - QUYẾT ĐỊNH 08 V/V CÔNG KHAI KẾ HOẠCH MUA SẮM TS NHÀ NƯỚC THEO DỰ TOÁN NĂM 2021;...THEO TT 89/2010/TT-BTC
Quyết định 08 về việc công khai kế hoạch mua sắm TS nhà nước theo dự toán năm 2021; kế..
Tags:

 - QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ĐƯỢC GIAO NĂM 2021
Quyết định về việc công khai dự toán thu, chi ngân sách nhà nước được giao năm 2021
Tags:


 - QUYẾT ĐỊNH 132 VV CÔNG BỐ CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2020 CỦA TRƯỜNG THPT PHẠM HỒNG THÁI
Quyết định 132 vv công bố công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 9 tháng đầu năm 2020..
Tags:

 - QUYẾT ĐỊNH CÔNG KHAI CAM KẾT CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC; CÔNG KHAI THÔNG TIN CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC;... TRƯỜNG THPT PHẠM HỒNG THÁI NĂM HỌC 2020 - 2021
Quyết định công khai cam kết chất lượng giáo dục; công khai thông tin chất lượng giáo dục..
Tags:


 - QUYẾT ĐỊNH SỐ 56 VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020 CỦA TRƯỜNG THPT PHẠM HỒNG THÁI
Quyết định sô 56 về việc công bố công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 6 tháng..
Tags:

 - QUYẾT ĐỊNH SỐ 57 VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2019 CỦA TRƯỜNG THPT PHẠM HỒNG THÁI
Quyết định số 57 về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2019 của trường THPT..
Tags: