- HỘI NGHỊ CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG THPT PHẠM HỒNG THÁI NĂM HỌC 2017-2018
HỘI NGHỊ CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG THPT PHẠM HỒNG THÁI NĂM HỌC 2017-2018
Tags:

 - DỰ THẢO ĐIỀU LỆ CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM KHÓA XII (SỬA ĐỔI VÀ BỔ SUNG)
DỰ THẢO ĐIỀU LỆ CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM KHÓA XII (SỬA ĐỔI, BỔ SUNG)
Tags:


 - PHIẾU LẤY Ý KIẾN DỰ THẢO ĐIỀU LỆ CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM KHÓA XII
PHIẾU LẤY Ý KIẾN Dự thảo Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII (Phiếu dành..
Tags:

 - GỢI Ý NỘI DUNG THẢO LUẬN, ĐÓNG GÓP Ý KIẾN VÀO DỰ THẢO BÁO CÁO CỦA BCHCĐ NGÀNH GIÁO DỤC HÀ NỘI
GỢI Ý Nội dung thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo Báo cáo của Ban..
Tags: