- Lịch công tác tuần 16 (Từ ngày 20 đến ngày 25/12/2021)
Lịch công tác tuần 16 (Từ ngày 20 đến ngày 25/12/2021)
Tags:

 - Bài giảng Elearning Tin 10: Một số dịch vụ cơ bản của Internet - Giáo viên Vũ Thị Thanh Hiền
Bài giảng Elearning Tin 10: Một số dịch vụ cơ bản của Internet - Giáo viên Vũ Thị Thanh Hiền
Tags:


 - Lịch công tác tuần 9 - Từ ngày 01/11/2021 đến ngày 07/11/2021
Lịch công tác tuần 9 - Từ ngày 01/11/2021 đến ngày 07/11/2021
Tags:

 - Lịch công tác tuần 8 từ ngày 25 đến ngày 31 tháng 10 năm 2021
Lịch công tác tuần 8 từ ngày 25 đến ngày 31 tháng 10 năm 2021
Tags:


 - Unit 2: Urbanisation (English 12 - Giáo viên Bùi Thanh Huế
Unit 2: Urbanisation (English 12 - Giáo viên Bùi Thanh Huế
Tags:

 - Lịch công tác tuần 7 từ ngày 18/10/2021 đến ngày 24/10/2021
Lịch công tác tuần 7 từ ngày 18/10/2021 đến ngày 24/10/2021
Tags:


 - Ma trận xây dựng đề bài kiểm tra giữa học kỳ I năm học 2021 - 2022 - Môn Ngữ văn
Ma trận xây dựng đề bài kiểm tra giữa học kỳ I năm học 2021 - 2022 - Môn Ngữ văn
Tags:

 - Bài 14: Enzim và vai trò của enzim trong quá trình chuyển hoá vật chất - Giáo viên Phan Thị Huệ
Bài 14: Enzim và vai trò của enzim trong quá trình chuyển hoá vật chất - Giáo viên Phan Thị Huệ
Tags:


 - Môn ngữ văn -Lớp 11 | Tác phẩm:
Môn ngữ văn -Lớp 11 | Tác phẩm: "Từ ấy" - Tố Hữu - Giáo viên Phạm Thị Yến
Tags:

 - Cổ tích Tấm Cám - Giáo viên Nguyễn Hồng Hải
Cổ tích Tấm Cám - Giáo viên Nguyễn Hồng Hải
Tags: