THỜI GIAN CÁC TIẾT HỌC THEO TKB DẠY HỌC QUA INTERNET ÁP DỤNG TỪ NGÀY 05/5/2021
TRƯỜNG THPT PHẠM HỒNG THÁI
THỜI GIAN CÁC TIẾT HỌC
(ÁP DỤNG TỪ NGÀY 05/5/2021 - THEO TKB DẠY HỌC QUA INTERNET)
I. GIỜ HỌC CÁC TIẾT BUỔI SÁNG
Tiết học Thời gian Ghi chú
Tiết 1 7h30 – 8h15 GV và HS đăng nhập trước khi giờ học bắt đầu
Tiết 2 8h25 – 9h10
Tiết 3 9h20 – 10h05 
Tiết 4 10h15 – 11h00
II. GIỜ HỌC CÁC TIẾT BUỔI CHIỀU 
Tiết học Thời gian Ghi chú
Tiết 1 13h30 – 14h15 GV và HS đăng nhập trước khi giờ học bắt đầu
Tiết 2 14h25 – 15h10
Tiết 3 15h20 – 16h05
Tiết 4 16h15 – 17h00
 - MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN TRONG TUẦN TỪ NGÀY 03 ĐẾN NGÀY 09 THÁNG 5 NĂM 2021
Một số hoạt động cơ bản trong tuần từ ngày 03 đến ngày 09 tháng 5 năm 2021
Tags:

 - MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN TRONG TUẦN TỪ NGÀY 26/4 ĐẾN NGÀY 02/5/2021
Một số hoạt động cơ bản trong tuần từ ngày 26/4 đến ngày 02/5/2021
Tags:


 - MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN TRONG TUẦN TỪ NGÀY 19 ĐẾN NGÀY 25 THÁNG 4 NĂM 2021
Một số hoạt động cơ bản trong tuần từ ngày 19 đến ngày 25 tháng 4 năm 2021
Tags:

 - MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN TRONG TUẦN TỪ NGÀY 12 ĐẾN NGÀY 18 THÁNG 4 NĂM 2021
Một số hoạt động cơ bản trong tuần từ ngày 12 đến ngày 18 tháng 4 năm 2021
Tags:


 - MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN TRONG TUẦN TỪ NGÀY 05 ĐẾN NGÀY 11 THÁNG 4 NĂM 2021
Một số hoạt động cơ bản trong tuần từ ngày 05 đến ngày 11 tháng 4 năm 2021
Tags:

 - MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN TRONG TUẦN TỪ NGÀY 29/3  ĐẾN NGÀY 04/4/2021
Một số hoạt động cơ bản trong tuần từ ngày 29/3 đến ngày 04/4/2021
Tags:


 - MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN TRONG TUẦN TỪ NGÀY 22 ĐẾN NGÀY 28 THÁNG 3 NĂM 2021
Một số hoạt động cơ bản trong tuần từ ngày 22 đến ngày 28 tháng 3 năm 2021
Tags:

 - MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN TRONG TUẦN TỪ NGÀY 08 ĐẾN NGÀY 14 THÁNG 3 NĂM 2021
Một số hoạt động cơ bản trong tuần từ ngày 08 đến ngày 14 tháng 3 năm 2021
Tags:


 - MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN TRONG TUẦN TỪ NGÀY 01 ĐẾN NGÀY 07 THÁNG 02 NĂM 2021
Một số hoạt động cơ bản trong tuần từ ngày 01 đến ngày 07 tháng 02 năm 2021
Tags:

 - MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN TRONG TUẦN TỪ NGÀY 21 ĐẾN NGÀY 27 THÁNG 12 NĂM 2020
Một số hoạt động cơ bản trong tuần từ ngày 21 đến ngày 27 tháng 12 năm 2020
Tags: