- Lịch công tác tuần 8 từ ngày 25 đến ngày 31 tháng 10 năm 2021
Lịch công tác tuần 8 từ ngày 25 đến ngày 31 tháng 10 năm 2021
Tags:

 - Unit 2: Urbanisation (English 12 - Giáo viên Bùi Thanh Huế
Unit 2: Urbanisation (English 12 - Giáo viên Bùi Thanh Huế
Tags:


 - Lịch công tác tuần 7 từ ngày 18/10/2021 đến ngày 24/10/2021
Lịch công tác tuần 7 từ ngày 18/10/2021 đến ngày 24/10/2021
Tags:

 - Ma trận xây dựng đề bài kiểm tra giữa học kỳ I năm học 2021 - 2022 - Môn Ngữ văn
Ma trận xây dựng đề bài kiểm tra giữa học kỳ I năm học 2021 - 2022 - Môn Ngữ văn
Tags:


 - Môn ngữ văn -Lớp 11 | Tác phẩm:
Môn ngữ văn -Lớp 11 | Tác phẩm: "Từ ấy" - Tố Hữu - Giáo viên Phạm Thị Yến
Tags:

 - Cổ tích Tấm Cám - Giáo viên Nguyễn Hồng Hải
Cổ tích Tấm Cám - Giáo viên Nguyễn Hồng Hải
Tags:


 - Môn ngữ văn - Lớp 11 | Tác phẩm: Đây thôn Vĩ Dạ - Hàn Mặc Tử - Giáo viên Phạm Thị Yến
Môn ngữ văn - Lớp 11 | Tác phẩm: Đây thôn Vĩ Dạ - Hàn Mặc Tử - Giáo viên Phạm Thị Yến
Tags:

 - Môn ngữ văn -Lớp 11 | Tác phẩm: Chiều tối (Mộ)- Hồ Chí Minh - Giáo viên Phạm Thị Yến
Môn ngữ văn -Lớp 11 | Tác phẩm: Chiều tối (Mộ)- Hồ Chí Minh - Giáo viên Phạm Thị Yến
Tags:


 - Lịch công tác tuần 6 từ ngày 11/10/2021 đến ngày 17/10/2021
Lịch công tác tuần 6 từ ngày 11/10/2021 đến ngày 17/10/2021
Tags:

 - Luyện tập củng cố Chuyên đề Môi trường - Tài nguyên thiên nhiên - PTBV
Luyện tập củng cố Chuyên đề Môi trường - Tài nguyên thiên nhiên - PTBV
Tags: