Học Tập - Giáo dục

Giải bài tập trang 81, 82 SGK Toán 3 Tập 2, sách Cánh Diều: Luyện tập

Hôm nay, Cisnet.edu.vn sẽ hướng dẫn giải bài Luyện tập chung trang 81, 82 trong tài liệu Giải bài tập trang 81, 82 SGK Toán 3 Tập 2, sách Cánh Diều. Các em chú ý để nắm vững kiến thức, làm bài tập dễ dàng và chính xác hơn.

giai bai tap trang 81 82 sgk toan 3 tap 2 sach canh dieu giai bai tap trang 81 82 sgk toan 3 tap 2 sach canh dieu

Giải Toán lớp 3 trang 81, 82 sách Cánh Diều tập 2
 

Giải bài tập trang 81, 82 SGK Toán 3 Tập 2, sách Cánh Diều:

Luyện tập chung

1. Giải Bài 1 Trang 81 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: Tìm thành phần chưa biết trong các phép tính sau:

giai bai tap trang 81 82 sgk toan 3 tap 2 sach canh dieu 1 giai bai tap trang 81 82 sgk toan 3 tap 2 sach canh dieu 1

Hướng dẫn giải:
a) Muốn tìm một số hạng, ta lấy tổng trừ đi số hạng kia.
b) Muốn tìm số bị trừ ta lấy hiệu cộng với số trừ.
c) Muốn tìm số trừ, ta lấy số bị trừ trừ đi hiệu.
d) Muốn tìm một thừa số, ta lấy tích chia cho thừa số kia.
e) Trong phép chia hết, muốn tìm số bị chia ta lấy thương nhân với số chia.
g) Trong phép chia hết, muốn tìm số chia ta lấy số bị chia chia cho thương.

Đáp án:

giai bai tap trang 81 82 sgk toan 3 tap 2 sach canh dieu 2 giai bai tap trang 81 82 sgk toan 3 tap 2 sach canh dieu 2

2. Giải Bài 2 Trang 81 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: Tính kết quả của các phép trừ sau rồi dùng phép cộng để thử lại:

giai bai tap trang 81 82 sgk toan 3 tap 2 sach canh dieu 3 giai bai tap trang 81 82 sgk toan 3 tap 2 sach canh dieu 3

Hướng dẫn giải:
+ Thực hiện phép tính trừ.
+ Thử lại bằng cách lấy hiệu cộng với số trừ.

Đáp án:

Ta có:

giai bai tap trang 81 82 sgk toan 3 tap 2 sach canh dieu 4 giai bai tap trang 81 82 sgk toan 3 tap 2 sach canh dieu 4

3. Giải Bài 3 Trang 81 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: Số ?

giai bai tap trang 81 82 sgk toan 3 tap 2 sach canh dieu 5 giai bai tap trang 81 82 sgk toan 3 tap 2 sach canh dieu 5

Hướng dẫn giải:
+ Để tính số ki-lô-gam đào trong sọt còn lại, ta lấy tổng số ki-lô-gam đào trong cả 2 sọt trừ đi số ki-lô-gam đào trong sọt kia.
+ Để tính số lít nước trong bình còn lại, ta lấy tổng số lít nước trong cả 2 bình trừ đi số lít nước trong bình kia.

Đáp án:

giai bai tap trang 81 82 sgk toan 3 tap 2 sach canh dieu 6 giai bai tap trang 81 82 sgk toan 3 tap 2 sach canh dieu 6

4. Giải Bài 4 Trang 82 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: Có 1 690 thùng hàng cần chuyển đến các siêu thị. Người ta đã vận chuyển được 4 chuyến, mỗi chuyến 218 thùng hàng. Hỏi còn bao nhiêu thùng hàng chưa được chuyển đi?

giai bai tap trang 81 82 sgk toan 3 tap 2 sach canh dieu 7 giai bai tap trang 81 82 sgk toan 3 tap 2 sach canh dieu 7

Hướng dẫn giải:
Bước 1: Tính số thùng hàng đã chuyển đi = Số thùng hàng chuyển được mỗi chuyến x số chuyến.
Bước 2: Tính số thùng hàng chưa chuyển đi = Số thùng hàng cần chuyển đến các siêu thị – số thùng hàng đã chuyển.

Đáp án:
Đã chuyển được tất cả số thùng hàng là:
            218 x 4 = 872 (thùng)
Còn số thùng hàng chưa được chuyển đi là:
           1 690 – 872 = 818 (thùng)
                            Đáp số: 818 thùng hàng.

Diện tích một hình là bài học tiếp theo theo chương trình học. Các em chú ý và nhớ Giải bài tập trang 83, 84 SGK Toán 3 Tập 2, sách Cánh Diều khi về nhà để có thể nắm chắc kiến thức. Lời giải của bài có trong bài viết sau, các em có thể so sánh, đối chiếu với bài làm của mình.
Xem thêm: Giải bài tập trang 83, 84 SGK Toán 3 Tập 2, sách Cánh Diều

5. Giải Bài 5 Trang 82 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: a) Viết một phép chia, ví dụ: 246 : 2 = ?
Tính thương rồi sử dụng phép nhân để kiểm tra lại kết quả.

giai bai tap trang 81 82 sgk toan 3 tap 2 sach canh dieu 8 giai bai tap trang 81 82 sgk toan 3 tap 2 sach canh dieu 8

b) Tính kết quả của các phép chia sau rồi dùng phép nhân để thử lại:
59 190 : 3 70 826 : 7
c) Viết phép chia khác rồi cùng bạn tính và kiểm tra lại kết quả.

Hướng dẫn giải:
a) Em quan sát ví dụ mẫu rồi thực hiện theo yêu cầu của đề bài.
b) Tính kết quả của các phép chia sau rồi lấy thương nhân với số chia để thử lại.
c) Viết phép chia khác (tham khảo ví dụ mẫu) rồi cùng bạn tính và kiểm tra lại kết quả.

Đáp án:
a) Học sinh tự lấy ví dụ.
b) Ta có:

giai bai tap trang 81 82 sgk toan 3 tap 2 sach canh dieu 9 giai bai tap trang 81 82 sgk toan 3 tap 2 sach canh dieu 9

giai bai tap trang 81 82 sgk toan 3 tap 2 sach canh dieu 10 giai bai tap trang 81 82 sgk toan 3 tap 2 sach canh dieu 10

6. Giải Bài 6 Trang 82 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: Đức đố Linh: Mua 4 chiếc bút hết 92 000 đồng. Hỏi mỗi chiếc bút giá bao nhiêu tiền? Em hãy giúp Linh trả lời câu hỏi trên và đặt thêm các câu hỏi tương tự rồi đố bạn thực hiện.

Hướng dẫn giải:
+ Giá tiền mỗi chiếc bút = giá tiền 4 chiếc bút : 4.
+ Em đặt câu hỏi tương tự rồi đố bạn thực hiện.

Đáp án:
b) Mỗi chiếc bút có giá tiền là:
            92 000 : 4 = 23 000 (đồng)
                         Đáp số: 23 000 đồng.
c) Em tự đặt câu hỏi.

Hy vọng với lời giải chi tiết trong tài liệu Giải bài tập trang 81, 82 SGK Toán 3 Tập 2, sách Cánh Diều, các em đã củng cố, nắm chắc kiến thức cũng như làm bài tập hiệu quả.

Từ khoá liên quan:

giai bai tap trang 81 82 sgk toan 3 tap 2 sach canh dieu

, giai Toan lop 3 trang 81 82 sach Canh Dieu tap 2, giai bai tap Toan lop 3 trang 82,

Phạm Hồng Thái

Trường THPT Phạm Hồng Thái đạt trường chuẩn Quốc gia năm 2009, Nhà trường nằm trên đường Nguyễn Văn Ngọc, phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội. Với truyền thống 45 năm dạy tốt và học tốt, nhà trường đã đạt được nhiều thành tích, được Thủ tướng Chính phủ, UBND Thành phố Hà Nội, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tặng nhiều bằng khen.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button