Học Tập - Giáo dục

Giải bài tập trang 65 SGK Toán 3 Tập 2, sách Kết nối tri thức với cuộc


Các em đang muốn tham khảo lời giải bài học Làm tròn đến hàng nghìn, hàng chục nghìn, vậy hãy cùng xem hướng dẫn Giải bài tập trang 65 SGK Toán 3 Tập 2, sách Kết nối tri thức với cuộc sống mà Cisnet.edu.vn đã chia sẻ dưới đây.

Bài viết liên quan

  • Giải bài tập trang 37, 38 SGK Toán 3 Tập 1, sách Kết nối tri thức với cuộc sống
  • Giải bài tập trang 95 SGK Toán 3 Tập 1, sách Kết nối tri thức với cuộc sống
  • Giải bài tập trang 91, 92 SGK Toán 3 Tập 1, sách Kết nối tri thức với cuộc sống
  • Giải bài tập trang 30, 31, 32, 33, 34 SGK Toán 3 Tập 2, sách Kết nối tri thức với cuộc sống
  • Giải bài tập trang 22, 23, 24, 25 SGK Toán 3 Tập 2, sách Kết nối tri thức với cuộc sống

giai bai tap trang 65 sgk toan 3 tap 2 sach ket noi tri thuc voi cuoc song giai bai tap trang 65 sgk toan 3 tap 2 sach ket noi tri thuc voi cuoc song

Giải Toán lớp 3 trang 65 Tập 2 SGK

Giải bài tập trang 65 SGK Toán 3 Tập 2, sách Kết nối tri thức với cuộc sống:

Làm tròn đến hàng nghìn, hàng chục nghìn

Hoạt động

1. Giải Bài 1 Trang 65 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: a) Làm tròn các số 65 341, 10 501, 9 805 đến hàng nghìn.
b) Làm tròn các số 82 134, 55 712, 46 000 đến hàng chục nghìn.

Hướng dẫn giải:
– Khi làm tròn số đến hàng nghìn, ta so sánh chữ số hàng trăm với 5. Nếu chữ số hàng trăm bé hơn 5 thì làm tròn xuống, còn lại thì làm tròn lên.
– Khi làm tròn số đến hàng chục nghìn, ta so sánh chữ số hàng nghìn với 5. Nếu chữ số hàng nghìn bé hơn 5 thì làm tròn xuống, còn lại thì làm tròn lên.

Đáp án:

a) Làm tròn đến hàng nghìn

giai bai tap trang 65 sgk toan 3 tap 2 sach ket noi tri thuc voi cuoc song 1 giai bai tap trang 65 sgk toan 3 tap 2 sach ket noi tri thuc voi cuoc song 1

b) Làm tròn đến hàng chục nghìn

giai bai tap trang 65 sgk toan 3 tap 2 sach ket noi tri thuc voi cuoc song 2 giai bai tap trang 65 sgk toan 3 tap 2 sach ket noi tri thuc voi cuoc song 2

2. Giải Bài 2 Trang 65 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: Một gia đình thu hoạch được 13 787 kg cà phê. Hỏi nếu làm tròn số đến hàng nghìn, ta nói gia đình đó thu hoạch được khoảng bao nhiêu ki-lô-gam cà phê?

Hướng dẫn giải:Khi làm tròn số đến hàng nghìn, ta so sánh chữ số hàng trăm với 5. Nếu chữ số hàng trăm bé hơn 5 thì làm tròn xuống, còn lại thì làm tròn lên.

Đáp án:

giai bai tap trang 65 sgk toan 3 tap 2 sach ket noi tri thuc voi cuoc song 3 giai bai tap trang 65 sgk toan 3 tap 2 sach ket noi tri thuc voi cuoc song 3

Vậy nếu làm tròn số đến hàng nghìn, ta nói gia đình thu hoạch được khoảng 14 000 kg cà phê.

Luyện tập

1. Giải Bài 1 Trang 65 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: Chọn câu trả lời đúng.
Số dân của một huyện là 71 839. Trong bài báo, cô phóng viên đã làm tròn số dân của huyện đó đến hàng chục nghìn. Hỏi số dân đã làm tròn đến hàng chục nghìn là số nào?
A. 80 000 B. 75 000 C. 70 000 D. 72 000

Hướng dẫn giải: Khi làm tròn số đến hàng chục nghìn, ta so sánh chữ số hàng nghìn với 5. Nếu chữ số hàng nghìn bé hơn 5 thì làm tròn xuống, còn lại thì làm tròn lên.

Đáp án:
Số 71 839 có chữ số hàng nghìn là 1. Vì 1 nhỏ hơn 5 nên ta làm tròn xuống. Do đó, làm tròn số 71 839 đến hàng chục nghìn ta được số 70 000.
Vậy số dân đã làm tròn đến hàng chục nghìn là số 70 000.

2. Giải Bài 2 Trang 65 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: a) Một vệ tinh bay ở độ cao cách mặt đất 35 786 km. Mỗi bạn dưới đây đã làm tròn số chỉ độ cao đó đến hàng nào?

giai bai tap trang 65 sgk toan 3 tap 2 sach ket noi tri thuc voi cuoc song 4 giai bai tap trang 65 sgk toan 3 tap 2 sach ket noi tri thuc voi cuoc song 4

b) Trường hợp vệ tinh bay ở độ cao cách mặt đất 35 425 km. Khi làm tròn số chỉ độ cao đó đến hàng nghìn, hàng chục nghìn em được các số nào?

Hướng dẫn giải:
– Khi làm tròn số lên đến hàng nghìn, ta so sánh chữ số hàng trăm với 5. Nếu chữ số hàng trăm bé hơn 5 thì làm tròn xuống, còn lại thì làm tròn lên.
– Khi làm tròn số lên đến hàng chục nghìn, ta so sánh chữ số hàng nghìn với 5. Nếu chữ số hàng nghìn bé hơn 5 thì làm tròn xuống, còn lại thì làm tròn lên.
– Khi làm tròn số lên đến hàng trăm, ta so sánh chữ số hàng chục với 5. Nếu chữ số hàng chục bé hơn 5 thì làm tròn xuống, còn lại thì làm tròn lên.

Đáp án:
a) Một vệ tinh bay ở độ cao cách mặt đất 35 786 km. Quan sát tranh ta có:
– Bạn nam thứ nhất nói vệ tinh cách mặt đất khoảng 40 000 km. Bạn nam đã làm tròn số chỉ độ cao đến hàng chục nghìn vì bạn nam so sánh chữ số hàng nghìn với 5 (5 = 5).
– Bạn nam thứ hai nói vệ tinh cách mặt đất khoảng 35 800 km. Bạn nam đã làm tròn số chỉ độ cao đến hàng trăm vì bạn nam so sánh chữ số hàng chục với 5 (8 lớn hơn 5).
– Bạn nữ nói vệ tinh cách mặt đất khoảng 36 000 km. Bạn nữ đã làm tròn số chỉ độ cao đến hàng nghìn vì bạn nữ so sánh chữ số hàng trăm với 5 (7 lớn hơn 5).
b) Trường hợp vệ tinh bay ở độ cao cách mặt đất 35 425 km.
– Khi làm tròn số chỉ độ cao đến hàng nghìn ta được số 35 000 km.
– Khi làm tròn số chỉ độ cao đến hàng chục nghìn ta được số 40 000 km.

Hy vọng các em đã giải được các bài toán cũng như nắm vững được cách làm khi tham khảo tài liệu giải bài tập trang 65 SGK Toán 3 Tập 2, sách Kết nối tri thức với cuộc sống này.

Từ khoá liên quan:

Giai bai tap trang 65 SGK Toan 3 Tap 2 sach Ket noi tri thuc voi cuoc song

, Giai Toan lop 3 trang 65 SGk Tap 2, giai bai tap Toan lop 3 tap 2 trang 65,

Phạm Hồng Thái

Trường THPT Phạm Hồng Thái đạt trường chuẩn Quốc gia năm 2009, Nhà trường nằm trên đường Nguyễn Văn Ngọc, phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội. Với truyền thống 45 năm dạy tốt và học tốt, nhà trường đã đạt được nhiều thành tích, được Thủ tướng Chính phủ, UBND Thành phố Hà Nội, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tặng nhiều bằng khen.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button