Học Tập - Giáo dục

Giải bài tập trang 53, 54, 55 SGK Toán 3 Tập 2, sách Chân trời sáng tạ

Ngoài lắng nghe ở trên lớp, các em cùng củng cố kiến thức bằng cách Giải bài tập trang 53, 54, 55 SGK Toán 3 Tập 2, sách Chân trời sáng tạo. Các em có thể tham khảo lời giải sau đây để chắc chắn về cách làm, nắm chắc bài học hơn.

giai bai tap trang 53 54 55 sgk toan 3 tap 2 sach chan troi sang tao giai bai tap trang 53 54 55 sgk toan 3 tap 2 sach chan troi sang tao

Bạn đang xem bài: Giải bài tập trang 53, 54, 55 SGK Toán 3 Tập 2, sách Chân trời sáng tạ

Giải Toán lớp 3 trang 53, 54 sách Chân trời sáng tạo tập 2
 

Giải bài tập trang 53, 54, 55 SGK Toán 3 Tập 2, sách Chân trời sáng tạo:

Các số có năm chữ số

Thực hành

1. Giải Bài 1 Trang 53 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: Dùng các thẻ 10 000, 1 000, 100, 10, 1 thể hiện số.

giai bai tap trang 53 54 55 sgk toan 3 tap 2 sach chan troi sang tao 1 giai bai tap trang 53 54 55 sgk toan 3 tap 2 sach chan troi sang tao 1

Đáp án:
a) 48 131
b) 97 254
c) 18 546

Hướng dẫn giải: Em lấy các thẻ 10 000, 1 000, 100, 10, 1 phù hợp cho mỗi trường hợp.

Đáp án:

a) 48 131

giai bai tap trang 53 54 55 sgk toan 3 tap 2 sach chan troi sang tao 2 giai bai tap trang 53 54 55 sgk toan 3 tap 2 sach chan troi sang tao 2

b) 97 254

giai bai tap trang 53 54 55 sgk toan 3 tap 2 sach chan troi sang tao 3 giai bai tap trang 53 54 55 sgk toan 3 tap 2 sach chan troi sang tao 3

c) 18 546

giai bai tap trang 53 54 55 sgk toan 3 tap 2 sach chan troi sang tao 4 giai bai tap trang 53 54 55 sgk toan 3 tap 2 sach chan troi sang tao 4

Luyện tập

1. Giải Bài 1 Trang 54 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: Làm theo mẫu:

giai bai tap trang 53 54 55 sgk toan 3 tap 2 sach chan troi sang tao 5 giai bai tap trang 53 54 55 sgk toan 3 tap 2 sach chan troi sang tao 5

Hướng dẫn giải:
– Viết số: Viết các chữ số lần lượt từ hàng chục nghìn, hàng nghìn, hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị.
– Đọc số: Đọc các số có năm chữ số lần lượt từ phải sang trái.

Đáp án:

giai bai tap trang 53 54 55 sgk toan 3 tap 2 sach chan troi sang tao 6 giai bai tap trang 53 54 55 sgk toan 3 tap 2 sach chan troi sang tao 6

2. Giải Bài 2 Trang 54 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: Tìm các số còn thiếu rồi đọc các số trong bảng.

giai bai tap trang 53 54 55 sgk toan 3 tap 2 sach chan troi sang tao 7 giai bai tap trang 53 54 55 sgk toan 3 tap 2 sach chan troi sang tao 7

Hướng dẫn giải:

Đếm thêm 1 bắt đầu từ số 89 991 rồi điền các số còn thiếu vào ô trống.

Đọc số: Đọc các số có năm chữ số lần lượt từ phải sang trái.

Đáp án:

giai bai tap trang 53 54 55 sgk toan 3 tap 2 sach chan troi sang tao 8 giai bai tap trang 53 54 55 sgk toan 3 tap 2 sach chan troi sang tao 8

+ Đọc số:
89 991: Tám mươi chín nghìn chín trăm chín mươi mốt.
89 992: Tám mươi chín nghìn chín trăm chín mươi hai.
89 993: Tám mươi chín nghìn chín trăm chín mươi ba.
89 994: Tám mươi chín nghìn chín trăm chín mươi tư.
89 995: Tám mươi chín nghìn chín trăm chín mươi lăm.
89 996: Tám mươi chín nghìn chín trăm chín mươi sáu.
89 997: Tám mươi chín nghìn chín trăm chín mươi bày.
89 998: Tám mươi chín nghìn chín trăm chín mươi tám.
89 999: Tám mươi chín nghìn chín trăm chín mươi chín.
90 000: Chín mươi nghìn.
90 001: Chín mươi nghìn không trăm linh một.
90 002: Chín mươi nghìn không trăm linh hai.
90 003: Chín mươi nghìn không trăm linh ba.
90 004: Chín mươi nghìn không trăm linh tư.
90 005: Chín mươi nghìn không trăm linh năm.
90 006: Chín mươi nghìn không trăm linh sáu.
90 007: Chín mươi nghìn không trăm linh bảy.
90 008: Chín mươi nghìn không trăm linh tám.
90 009: Chín mươi nghìn không trăm linh chín.
90 010: Chín mươi nghìn không trăm mười.
90 011: Chín mươi nghìn không trăm mười một.
90 012: Chín mươi nghìn không trăm mười hai.
90 013: Chín mươi nghìn không trăm mười ba.
90 014: Chín mươi nghìn không trăm mười bốn.
90 015: Chín mươi nghìn không trăm mười lăm.
90 016: Chín mươi nghìn không trăm mười sáu.
90 017: Chín mươi nghìn không trăm mười bảy.
90 018: Chín mươi nghìn không trăm mười tám.
90 019: Chín mươi nghìn không trăm mười chín.
90 020: Chín mươi nghìn không trăm hai mươi.

3. Giải Bài 3 Trang 54 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: Viết số thành tổng (theo mẫu)

giai bai tap trang 53 54 55 sgk toan 3 tap 2 sach chan troi sang tao 9 giai bai tap trang 53 54 55 sgk toan 3 tap 2 sach chan troi sang tao 9

Hướng dẫn giải: Quan sát ví dụ mẫu để viết số thành tổng của các chục nghìn, nghìn, trăm, chục , đơn vị.

Đáp án:
a) 31 820 = 30 000 + 1 000 + 800 + 20.
b) 10 405 = 10 000 + 400 + 5.
c) 9 009 = 9 000 + 9.

4. Giải Bài 4 Trang 54 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: Viết tổng thành số (theo mẫu).

giai bai tap trang 53 54 55 sgk toan 3 tap 2 sach chan troi sang tao 10 giai bai tap trang 53 54 55 sgk toan 3 tap 2 sach chan troi sang tao 10

Hướng dẫn giải: Quan sát ví dụ mẫu để viết tổng của các chục nghìn, nghìn, trăm, chục, đơn vị thành số.

Đáp án:
a) 80 000 + 9 000 + 1 = 89 001                                 b) 60 000 + 5 000 + 50 = 65 050
c) 90 000 + 1 000 + 200 = 91 200                             d) 40 000 + 4 = 40 004.

5. Giải Bài 5 Trang 55 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: Số ?

giai bai tap trang 53 54 55 sgk toan 3 tap 2 sach chan troi sang tao 11 giai bai tap trang 53 54 55 sgk toan 3 tap 2 sach chan troi sang tao 11

Hướng dẫn giải: Đếm thêm 10, 100, 1 000, 10 000 rồi điền số còn thiếu vào chỗ trống.

Đáp án:

giai bai tap trang 53 54 55 sgk toan 3 tap 2 sach chan troi sang tao 12 giai bai tap trang 53 54 55 sgk toan 3 tap 2 sach chan troi sang tao 12

Vui học:

Đề bài: Các bạn đi đến đâu?
Mai: Tớ đi theo các số có chữ số 8 ở hàng nghìn.
Bình: Tớ đi theo các số có chữ số 3 ở hàng trăm.

giai bai tap trang 53 54 55 sgk toan 3 tap 2 sach chan troi sang tao 13 giai bai tap trang 53 54 55 sgk toan 3 tap 2 sach chan troi sang tao 13

Hướng dẫn giải: Tìm các số có chữ số 8 ở hàng nghìn và các số có chữ số 3 ở hàng trăm để xác định đường đi của mỗi bạn.

giai bai tap trang 53 54 55 sgk toan 3 tap 2 sach chan troi sang tao 14 giai bai tap trang 53 54 55 sgk toan 3 tap 2 sach chan troi sang tao 14

Vậy Mai đến thư viện, Bình đến sân bóng đá.

Với tài liệu giải bài tập trang 53, 54, 55 SGK Toán 3 Tập 2, sách Chân trời sáng tạo này, các em đã nhanh chóng nắm chắc kiến thức bài học Các số có năm chữ số cũng như giải bài tập tốt nhất.

Từ khoá liên quan:

giai bai tap trang 53 54 55 sgk toan 3 tap 2 sach chan troi sang tao

, giai Toan lop 3 trang 53 54 sgk, giai bai tap Toan lop 3 trang 53,

Trang chủ: THPT Phạm Hồng Thái
Bài viết này thuộc chuyên mục: Học Tập - Giáo dục

Phạm Hồng Thái

Trường THPT Phạm Hồng Thái đạt trường chuẩn Quốc gia năm 2009, Nhà trường nằm trên đường Nguyễn Văn Ngọc, phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội. Với truyền thống 45 năm dạy tốt và học tốt, nhà trường đã đạt được nhiều thành tích, được Thủ tướng Chính phủ, UBND Thành phố Hà Nội, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tặng nhiều bằng khen.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button