Số lượt xem: 284
Gửi lúc 08:02' 19/05/2021

THỰC HIỆN CÁC NGUYÊN TẮC CƠ BẢN CỦA BẦU CỬ THEO TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH GÓP PHẦN XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN CỦA DÂN, DO DÂN VÀ VÌ DÂN

Tags:


Các tin khác«Quay lại

↑ Top