Số lượt xem: 635
Gửi lúc 13:17' 10/04/2021

THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC TỔ CHỨC BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHOÁ XV VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021 - 2026

Tags:


Các tin khác«Quay lại

↑ Top