Cơ cấu tổ chức » Công đoàn

Số lượt xem: 1728
Gửi lúc 10:09' 20/09/2017

PHIẾU LẤY Ý KIẾN DỰ THẢO ĐIỀU LỆ CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM KHÓA XII

 

 

Mẫu phiếu 01

 

PHIẾU LẤY Ý KIẾN

Dự thảo Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII

(Phiếu dành cho Công đoàn cấp cơ sở)

  Ghi chú:

- Đề nghị đồng chí đánh dấu (x) vào ô tương ứng.

  - Đối với cột “Các ý kiến khác”: Ghi cụ thể từng nội dung ý kiến tham gia, sửa đổi.

TT

Nội dung, kết cấu Điều lệ xin ý kiến

Đồng ý

Không đồng ý

Ý kiến khác

3.

Điều 1:

- Bổ sung một số đối tượng kết nạp vào Công đoàn Việt Nam:

+ Lao động trong các hợp tác xã nông nghiệp có quan hệ tiền lương theo quy định của pháp luật lao động.

 

 

 

+ Lao động giúp việc gia đình, có hợp đồng lao động theo Luật lao động.

 

 

 

+ Lao động bán chuyên trách cấp xã có đóng bảo hiểm xã hội.

 

 

 

- Bổ sung quy định đối tượng không kết nạp vào Công đoàn Việt Nam là: Người đang bị cơ quan điều tra về các hành vi vi phạm pháp luật và người mất năng lực hành vi dân sự.

 

 

 

44.

Điều 3, 4:

- Bổ sung quyền được hưởng lợi ích từ các thiết chế của tổ chức Công đoàn Việt Nam và các hình thức liên kết, hợp tác khác của các cấp Công đoàn Việt Nam.

 

 

 

- Bổ sung nhiệm vụ tuyên truyền, vận động người lao động gia nhập Công đoàn Việt Nam; giúp đỡ, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng, nhiệm vụ tham gia sinh hoạt công đoàn định kỳ theo hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch TLĐ; Hằng năm kiểm điểm, đánh giá, phân loại đoàn viên.

 

 

 

- Dự thảo Điều lệ có 02 Điều quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của đoàn viên công đoàn:

+ Phương án 1 giữ nguyên như dự thảo;

 

 

 

+ Phương án 2 gộp chung 02 Điều này thành 01 Điều cho gọn.

 

 

 

5.

Điều 5, 6:

- Sửa đổi, bổ sung và làm rõ khái niệm cán bộ công đoàn và cán bộ nghiệp vụ chuyên trách trong các cơ quan công đoàn, đơn vị kinh tế, sự nghiệp của công đoàn.

 

 

 

- Bổ sung quyền và nhiệm vụ đại diện đoàn viên, NLĐ thương lượng tập thể, ký kết và giám sát thực hiện thỏa ước lao động tập thể tại đơn vị, doanh nghiệp.

 

 

 

6.

Điều 7:

 Nhằm đảm bảo tính  nhất quán trong tổ chức và hoạt động công đoàn, bổ sung 3 nguyên tắc (1,3,4) vào Điều lệ.

 

 

 

7.

Điều 9:

- Bổ sung quy định Đại hội Công đoàn Việt Nam là cơ quan lãnh đạo cao nhất của tổ chức CĐVN. Đại hội ở mỗi cấp công đoàn là cơ quan lãnh đạo cao nhất của  công đoàn cấp đó, giữa 2 kỳ đại hội cơ quan lãnh đạo là BCH do đại hội bầu ra, hoặc do công đoàn cấp trên chỉ định.

 

 

 

- Quy định thống nhất nhiệm kỳ đại hội công đoàn các cấp 5 năm 1 lần. Các trường hợp khác, giao cho Đoàn Chủ tịch TLĐ hướng dẫn cụ thể.

 

 

 

- Đối với những tổ chức công đoàn mới thành lập, nâng cấp, sáp nhập: Dự thảo lần này theo hướng linh hoạt thời gian hoạt động của ban chấp hành lâm thời công đoàn, thời gian tổ chức đại hội lần thứ nhất, thời gian nhiệm kỳ của đại hội lần thứ nhất đảm bảo theo tiến độ thời gian đại hội nhiệm kỳ của công đoàn cấp trên.

 

 

 

8.

Điều 14:

- Bổ sung quy định chế độ sinh hoạt thường kỳ của ban thường vụ công đoàn các cấp, nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của cơ quan thường trực giữa hai kỳ họp của BCH công đoàn các cấp, đáp ứng yêu cầu thực tiễn hoạt động công đoàn.

 

 

 

- Sửa đổi, bổ sung quy định về bầu chủ tịch, phó chủ tịch công đoàn cơ sở và bầu trực tiếp chủ tịch công đoàn cơ sở tại đại hội theo hướng mở rộng dân chủ.

 

 

 

9.

Điều 17 đến Điều 22: 

- Sắp xếp nhiệm vụ theo nhóm công việc.

 

 

 

- Loại bỏ một số nhiệm vụ không còn phù hợp, hoặc thực tế không thực hiện được tại cơ sở.

 

 

 

- Bổ sung thêm một số nhiệm vụ mới.

 

 

 

10.

Điều 35, 36:

- Quy định rõ đối tượng cấp công đoàn thành lập ban nữ công quần chúng.

 

 

 

- Sửa đổi, bổ sung quy định thành lập ban nữ công quần chúng ở CĐCS, NĐ khi có 20 đoàn viên nữ trở lên, thay cho Điều lệ hiện hành có 10 đoàn viên nữ.

 

 

 

11.

Điều 37, 38: Xin ý kiến để bổ sung quy định mức thu đoàn phí công đoàn vào Điều lệ.

 

 

 

112.

2

 

Điều 39 đến điều 42:

- Xin ý kiến về bổ sung nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban kiểm tra công đoàn các cấp;

 

 

 

- Xin ý kiến tham gia về kết cấu, nội dung cho phù hợp.

 

 

 

113.

Điều 43, 44

- Bổ sung hình thức xử lý kỷ luật bãi nhiệm, miễn nhiệm cán bộ công đoàn.

 

 

 

- Bổ sung quy định đối với cán bộ nghiệp vụ chuyên trách tại cơ quan công đoàn các cấp, đơn vị kinh tế, sự nghiệp của tổ chức công đoàn khi vi phạm kỷ luật.

 

 

 

114.

Các vấn đề khác liên quan:

- Xin ý kiến thêm về chỉnh sửa những câu, từ, cụm từ chưa phù hợp, chưa đầy đủ, chồng chéo hoặc không cần thiết.

 

 

 

- Xin ý kiến các cấp công đoàn, để có cơ sở tiếp thu, chỉnh sửa, nâng cao tính chặt chẽ, thống nhất của Điều lệ.

 

 

 

- Bổ sung quy định về những mô hình mới không có trong Điều lệ, giao cho Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn hướng dẫn hoặc chỉ đạo thực hiện thí điểm.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tags:


Các tin khác«Quay lại

↑ Top