THỜI GIAN CÁC TIẾT HỌC THEO TKB DẠY HỌC QUA INTERNET ÁP DỤNG TỪ NGÀY 05/5/2021
TRƯỜNG THPT PHẠM HỒNG THÁI
THỜI GIAN CÁC TIẾT HỌC
(ÁP DỤNG TỪ NGÀY 05/5/2021 - THEO TKB DẠY HỌC QUA INTERNET)
I. GIỜ HỌC CÁC TIẾT BUỔI SÁNG
Tiết học Thời gian Ghi chú
Tiết 1 7h30 – 8h15 GV và HS đăng nhập trước khi giờ học bắt đầu
Tiết 2 8h25 – 9h10
Tiết 3 9h20 – 10h05 
Tiết 4 10h15 – 11h00
II. GIỜ HỌC CÁC TIẾT BUỔI CHIỀU 
Tiết học Thời gian Ghi chú
Tiết 1 13h30 – 14h15 GV và HS đăng nhập trước khi giờ học bắt đầu
Tiết 2 14h25 – 15h10
Tiết 3 15h20 – 16h05
Tiết 4 16h15 – 17h00
Số lượt xem: 193
Gửi lúc 14:57' 12/03/2021

MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN TRONG TUẦN TỪ NGÀY 15 ĐẾN NGÀY 21 THÁNG 3 NĂM 2021

MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN TRONG TUẦN
(TỪ NGÀY 15 ĐẾN NGÀY 21 THÁNG 3 NĂM 2021)
THỨ NGÀY NỘI DUNG CHÍNH TRỰC BGH
2 15 - Chào cờ (trong lớp) Cô Bé
Cô Thanh
3 16 - Giao ban Giám hiệu (9h30) Cô Bé
Cô Dung
4 17   Cô Thanh
Cô Dung
5 18   Cô Dung
Cô Bé
6 19 - Sinh hoạt lớp Cô Bé
Cô Thanh
7 20   Cô Dung
Cô Thanh
CN 21    

Tags:


Các tin khác«Quay lại

↑ Top