Số lượt xem: 55
Gửi lúc 12:50' 12/10/2021

Kết luận số 14-KL/TƯ: Kết luận của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung

Tags:


Các tin khác«Quay lại

↑ Top