Số lượt xem: 407
Gửi lúc 13:40' 15/12/2020

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 115/220/QH14 NGÀY 19/6/2020 CỦA QUỐC HỘI VỀ THÍ ĐIỂM MỘT SỐ CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH ...ĐỐI VỚI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Tags:


Các tin khác«Quay lại

↑ Top