Cơ cấu tổ chức » Tổ chuyên môn » Tổ Văn phòng

Số lượt xem: 1373
Gửi lúc 09:57' 19/04/2018

DANH SÁCH NHÂN VIÊN TỔ VĂN PHÒNG NĂM HỌC 2017 - 2018

DANH SÁCH NHÂN VIÊN TỔ VĂN PHÒNG NĂM HỌC 2017 - 2018
TT HỌ VÀ TÊN CHỨC DANH
1 QUÁCH THỊ PHƯƠNG MAI TỔ TRƯỞNG
2 LÊ THỊ LINH CHI  
3 BÙI THỊ MINH THU  
4 NGUYỄN THỊ THANH THÚY  
5 ĐÀO THỊ THANH CHUNG  
6 BÙI TUYẾT NGA  
7 TẠ THU TRANG  
8 NGUYỄN HỮU CƯỜNG  
9 NGÔ MẠNH HÙNG  
10 NGUYỄN HỒNG QUẢNG  
11 NGUYỄN VĂN MÊN  
12 NGÔ THỊ THU  

Tags:


Các tin khác«Quay lại

↑ Top