Cơ cấu tổ chức » Tổ chuyên môn » Tổ Xã hội

Số lượt xem: 3271
Gửi lúc 13:06' 28/08/2015

DANH SÁCH GIÁO VIÊN TỔ XÃ HỘI NĂM HỌC 2015-2016

TT

HỌ VÀ TÊN

Giới
tính

Môn

Chức danh

ĐTDĐ

1

Tô Thị Như Hoa

Nữ

CD

Tổ Trưởng Chuyên môn 

0915000887

2

Lê Thị Thanh Huyền

Nữ

CD

 

0983662223

3

Lê Thị Nguyệt

Nữ

CD

 

0989069206

4

Nguyễn Thị Lý

Nữ

Địa


0983961216

5

Lê Huy Minh

Nam

Địa


0988235707

6

Đỗ Thị Thủy

Nữ

Địa

Thư Kí HĐ –Tổ phó CM

0913316158

7

Nguyễn Thị Phương Lan

Nữ

Địa

 

0963828740

8

Nguyễn Thị Hoàng Vân

Nữ 

Sử 

 

    0988031005 

9

Nguyễn Thị Bích Hợp

Nữ

Sử

Tổ phó Chuyên môn

0982389611

10

Bùi Thị Khánh Ly

Nữ

Sử

 

01667099734

11

Đặng Thị Vương Nga

Nữ

Sử

 

0983026278

12

Nguyễn Thu Nga

Nữ

Sử

 

0983264631

Tags:


Các tin khác«Quay lại

↑ Top