Cơ cấu tổ chức » Tổ chuyên môn » Tổ Văn

Số lượt xem: 3027
Gửi lúc 15:59' 01/10/2015

DANH SÁCH GIÁO VIÊN TỔ VĂN NĂM HỌC 2015-2016 (Bổ sung)

TT

HỌ VÀ TÊN

Giới
tính

Môn

Chức danh

ĐTDĐ

1

Phạm Thị Tú Anh

Nữ

Văn

 

0915322840

2

Phương Thị Cường

Nữ

Văn

 

0984735307

3

Nguyễn Hồng Hải

Nữ

Văn

Tổ trưởng chuyên môn

0982082500

4

Lê Thị Đông

Nữ

Văn


0919439100

5

Nông Thị Hoạt

Nữ

Văn

 

0936516169

6

Nguyễn Thị Thu Hiền 

Nữ 

Văn 

Tổ phó chuyên môn 

0977463161

7

Đặng Thị Tuyết Mai

Nữ

Văn

 

0987805899

8

Phan Thị Như Mai

Nữ

Văn

 

0914537002

9

Hoàng Thị Thủy

Nữ

Văn

 

0915464001

10

Mai Thị Hương

Nữ

Văn

 

0974309656

11

Ngô Thị Thủy

Nữ

Văn

 

0977059706

12

Phạm Thị  Yến

Nữ

Văn

 

0986806279

 

 

Tags:


Các tin khác«Quay lại

↑ Top