Cơ cấu tổ chức » Tổ chuyên môn » Tổ Anh - TD - QP

Số lượt xem: 3403
Gửi lúc 12:32' 11/09/2015

DANH SÁCH GIÁO VIÊN TỔ NGOẠI NGỮ-TDQP NĂM HỌC 2015-2016

TT

HỌ VÀ TÊN

Giới
tính

Môn

Chức danh

ĐTDĐ

1

Nguyễn Thị Bích

Nữ

Anh

 

0904286824

2

Nguyễn Thị Thanh Bình

Nữ

Anh

Tổ trưởng chuyên môn

0982318505

3

Phạm Thị Diệu Hồng

Nữ

Anh

Tổ phó chuyên môn 

0904264265

4

Phạm Thị Song Nguyệt

Nữ

Anh

Tổ phó chuyên môn 

0904275147

5

Nguyễn Thị Phương Lan

Nữ

Anh

 

0945556036

6

Lê Thúy Loan

Nữ

Anh

 

0904046116

7

Trần Thị Thanh Loan

Nữ

Anh

Cố vấn Đoàn

01697965727

8

Vũ Thanh Thủy

Nữ

Anh

 

0904394458

9

Nguyễn Thanh Vân

Nữ

Anh

 

0983811907

10

Nguyễn Thị Huyền Trang

Nữ

QP

 

0987513024

11

Trần Thị Thanh Xuân

Nữ

QP

 

0973363393

12

Bành Quang Châu

Nam

TD

 

0912856343

13

Lê Thị Chinh

Nữ

TD

 

0983661060

14

Nguyễn Xuân Minh

Nam

TD

 

0973111985

15

Nguyễn Mạnh Tuấn

Nam

TD

Tổ phó chuyên môn

0906561199

 

Tags:


Các tin khác«Quay lại

↑ Top