Cơ cấu tổ chức » Tổ chuyên môn » Tổ Hóa - Sinh - NN

Số lượt xem: 2986
Gửi lúc 09:52' 11/09/2015

DANH SÁCH GIÁO VIÊN TỔ HÓA-SINH-CN NĂM HỌC 2015-2016

TT

HỌ VÀ TÊN

Giới
tính

Môn

Chức danh

ĐTDĐ

1

Nguyễn Thị Điểu

Nữ

Hóa

 

0904904669

2

Hoàng Thị Việt Hà

Nữ

Hóa

 

0987138037

3

Nguyễn Thị Thúy Hà

Nữ

Hóa

 

0982989491

4

Nguyễn Văn Long

Nam

Hóa

 

        0942427685

5

Trần Thị Quế

Nữ

Hóa

 

0986776890

6

Nguyễn Hồng Vân

Nữ

Hóa

Phó CVĐ 

0916306088

7

Nguyễn Thị Hải Vân

Nữ

Hóa

Trưởng ban TTND 

0984628798

8

Phạm Thị Xô

Nữ

Hóa

   Tổ phó chuyên môn

0988641845

9

Ngô Thị Hạnh

Nữ

Sinh

   Tổ phó chuyên môn 

0989142432

10

Nguyễn Thị Hương

Nữ

Sinh

 

0987707079

11

Nguyễn Thị Minh Lan

Nữ

Sinh

 

0916044668

12

Luân Thành Nhâm

Nữ

Sinh

 

0986370315

13

Trần Thị Vân

Nữ

Sinh

 

0989142432

Tags:


Các tin khác«Quay lại

↑ Top