Cơ cấu tổ chức » Tổ chuyên môn » Tổ Văn

Số lượt xem: 1415
Gửi lúc 17:32' 13/09/2019

DANH SÁCH GIÁO VIÊN TỔ VĂN NĂM HỌC 2019 - 2020

DANH SÁCH GIÁO VIÊN TỔ VĂN
NĂM HỌC 2019 - 2020
TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ
1 Nguyễn Hồng Hải Tổ trưởng CM
2 Nguyễn Thị Hiền Tổ phó CM
3 Nông Thị Hoạt Tổ phó CM
4 Phạm Thị Tú Anh  
5 Phan Thị Như mai  
6 Lê Thị Đông  
7 Mai Thị Hương  
8 Đặng Thị Tuyết  Mai  
9 Ngô Thu Hương  
10 Hoàng Thu Thủy  
11 Ngô Thị Thuỷ  
12 Phạm Thị Yến  
13 Phạm Thị Thu Hương  

Tags:


Các tin khác«Quay lại

↑ Top