Cơ cấu tổ chức » Tổ chuyên môn » Tổ Anh - TD - QP

Số lượt xem: 1368
Gửi lúc 14:08' 24/08/2018

DANH SÁCH GIÁO VIÊN TỔ NGOẠI NGỮ - THỂ DỤC - QUỐC PHÒNG NĂM HỌC 2018 - 2019

DANH SÁCH GIÁO VIÊN TỔ NGOẠI NGỮ-THỂ DỤC-QUỐC PHÒNG
NĂM HỌC 2018 - 2019
TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ
1 NGUYỄN THỊ THANH BÌNH  
2 PHẠM THỊ SONG NGUYỆT  
3 NGUYỄN MẠNH TUẤN  
4 BÀNH QUANG CHÂU  
5 NGUYỄN THANH VÂN  
6 LÊ THỊ CHINH  
7 LÊ THÚY LOAN  
8 NGUYỄN THỊ BÍCH   
9 VŨ THANH THỦY  
10 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LAN  
11 NGUYỄN HUYỀN MY  
12 TRẦN THỊ THANH XUÂN  
13 NGUYỄN XUÂN MINH  
14 TRẦN THỊ THANH LOAN  
15 NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG  

Tags:


Các tin khác«Quay lại

↑ Top