Cơ cấu tổ chức » Tổ chuyên môn » Tổ Anh - TD - QP

Số lượt xem: 1354
Gửi lúc 09:42' 19/04/2018

DANH SÁCH GIÁO VIÊN TỔ NGOẠI NGỮ - THỂ DỤC - QUỐC PHÒNG NĂM HỌC 2017 - 2018

DANH SÁCH GIÁO VIÊN TỔ NN - TD - QP NĂM HỌC 2017 - 2018
TT HỌ VÀ TÊN CHỨC DANH
1 NGUYỄN THỊ THANH BÌNH TỔ TRƯỞNG
2 PHẠM THỊ SONG NGUYỆT TỔ PHÓ
3 NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG  
4 TRẦN THỊ THANH LOAN  
5 NGUYỄN THỊ BÍCH  
6 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LAN  
7 NGUYỄN HUYỀN MY  
8 NGUYỄN XUÂN MINH  
9 TRẦN THỊ THANH XUÂN  
10 BÀNH QUANG CHÂU  
11 NGUYỄN THANH VÂN  
12 LÊ THỊ CHINH  
13 VŨ THANH THỦY  
14 LÊ THÚY LOAN  
15 NGUYỄN MẠNH TUẤN  

Tags:


Các tin khác«Quay lại

↑ Top