Cơ cấu tổ chức » Tổ chuyên môn » Tổ Lý - Tin - CN

Số lượt xem: 1360
Gửi lúc 13:58' 13/09/2019

DANH SÁCH GIÁO VIÊN TỔ LÝ - KỸ - TIN NĂM HỌC 2019 - 2020

DANH SÁCH GIÁO VIÊN TỔ LÝ - KỸ - TIN 
NĂM HỌC 2019 - 2020
TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ
1 Nguyễn Thị Sinh  Tổ trưởng CM
2 Bùi Phương Thịnh  Tổ phó CM
3 Đàm Thị Tố Oanh  
4 Chu Thị Quyên  
5 Phạm Văn Thăng  
6 Đỗ Tiến Dũng  
7 Nguyễn Thị Như Hoa  
8 Nguyễn Như Oanh  
9 Lương Thị Thắm  
10 Nguyễn Thị Kim Anh  
11 Lê Thị Thanh Tâm  
12 Nguyễn Thị Thu Hương  
13 Lê Mỹ Lệ  
14 Nguyễn Thị Hân  
15 Đào Thị Thanh Chung  

Tags:


Các tin khác«Quay lại

↑ Top