Cơ cấu tổ chức » Tổ chuyên môn » Tổ Lý - Tin - CN

Số lượt xem: 1265
Gửi lúc 10:27' 24/08/2018

DANH SÁCH GIÁO VIÊN TỔ LÝ - KỸ - TIN NĂM HỌC 2018 - 2019

DANH SÁCH GIÁO VIÊN TỔ LÝ - KỸ - TIN 
NĂM HỌC 2018 - 2019
TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ
1 NGUYỄN THỊ SINH  
2 BÙI PHƯƠNG THỊNH  
3 ĐÀM THỊ TỐ OANH  
4 PHẠM VĂN THĂNG  
5 ĐỖ TIẾN DŨNG  
6 NGUYỄN THỊ NHƯ HOA  
7 NGUYỄN NHƯ OANH  
8 LƯƠNG THỊ THẮM  
9 NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG  
10 NGUYỄN THỊ KIM ANH  
11 LÊ THỊ THANH TÂM  
12 LÊ MỸ LỆ  
13 NGUYỄN THỊ HÂN  

Tags:


Các tin khác«Quay lại

↑ Top