Cơ cấu tổ chức » Tổ chuyên môn » Tổ Hóa - Sinh - NN

Số lượt xem: 1271
Gửi lúc 14:03' 24/08/2018

DANH SÁCH GIÁO VIÊN TỔ HÓA - SINH NĂM HỌC 2018 - 2019

DANH SÁCH GIÁO VIÊN TỔ HÓA - SINH 
NĂM HỌC 2018 - 2019
TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ
1 NGÔ THỊ HẠNH  
2 NGUYỄN THỊ ĐIỂU  
3 PHẠM THỊ XÔ  
4 NGUYỄN THỊ HẢI VÂN  
5 LUÂN THÀNH NHÂM  
6 NGUYỄN THỊ THÚY HÀ  
7 NGUYỄN THỊ HƯƠNG  
8 TRẦN THỊ VÂN  
9 PHAN THỊ HUỆ  
10 NGUYỄN HỒNG VÂN  
11 TRẦN THỊ QUẾ  
12 HOÀNG THỊ VIỆT HÀ  

Tags:


Các tin khác«Quay lại

↑ Top