Cơ cấu tổ chức » Tổ chuyên môn » Tổ Hóa - Sinh - NN

Số lượt xem: 1256
Gửi lúc 14:04' 13/09/2019

DANH SÁCH GIÁO VIÊN TỔ HÓA - SINH - KỸ NN NĂM HỌC 2019 - 2020

DANH SÁCH GIÁO VIÊN TỔ HÓA - SINH 
NĂM HỌC 2019 - 2020
TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ
1 Nguyễn Thị Điểu  
2 Ngô Thị Hạnh  
3 Phạm Thị Xô  
4 Nguyễn Thị Hải Vân  
5 Nguyễn Thị Thuý Hà  
6 Luân Thành Nhâm  
7 Nguyễn Thị Hương  
8 Trần Thị Vân  
9 Phan Thị Huệ  
10 Nguyễn Hồng Vân  
11 Trần Thị Quế  
12 Hoàng Thị  Việt Hà  
13 Nguyễn Thị Thanh Thúy  

Tags:


Các tin khác«Quay lại

↑ Top