Cơ cấu tổ chức » Chi bộ

Số lượt xem: 1489
Gửi lúc 10:53' 27/04/2018

DANH SÁCH ĐẢNG VIÊN NĂM HỌC 2018-2019

DANH SÁCH ĐẢNG VIÊN NĂM HỌC 2018 - 2019
TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ
1 NGUYỄN THẾ HƯNG Bí thư
2 VŨ THỊ XUÂN DUNG Phó Bí thư
3 NGUYỄN THỊ MỸ THANH Chi ủy viên
4 NGUYỄN THỊ BÉ Chi ủy viên
5 NGUYỄN THỊ THÚY HÀ Chi ủy viên
6 BÙI THỊ THANH THỦY Tổ trưởng tổ Đảng tổ Toán
7 VƯƠNG ĐÌNH HÙNG  
8 NGUYỄN VĂN DÂN  
9 ĐOÀN THANH GIANG  
10 NGUYỄN THỊ YẾN  
11 VŨ THỊ HOÀI THƯƠNG  
12 NGUYỄN THỊ HƯƠNG  
13 NGUYỄN THỊ THANH LOAN  
14 NGUYỄN THỊ SINH Tổ trưởng tổ Đảng tổ Lí-Kỹ- Tin
15 ĐÀM THỊ TỐ OANH  
16 PHẠM VĂN THĂNG  
17 NGUYỄN NHƯ OANH  
18 NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG  
19 NGÔ THỊ HẠNH Tổ trưởng tổ Đảng tổ Hóa-Sinh
20 NGUYỄN THỊ ĐIỂU  
21 PHẠM THỊ XÔ  
22 NGUYỄN THỊ HẢI VÂN  
23 TRẦN THỊ VÂN  
24 NGUYỄN HỒNG HẢI Tổ trưởng tổ Đảng tổ Văn
25 NGUYỄN THỊ HIỀN  
26 LÊ THỊ ĐÔNG  
27 MAI THỊ HƯƠNG  
28 NGÔ THU HƯƠNG  
29 NÔNG THỊ HOẠT  
30 PHẠM THỊ SONG NGUYỆT  
31 NGUYỄN THỊ THANH BÌNH Tổ trưởng tổ Đảng tổ NN-TD-QP
32 NGUYỄN MẠNH TUẤN  
33 LÊ THÚY LOAN  
34 TRẦN THỊ THANH LOAN  
35 NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG  
36 ĐỖ THỊ THỦY Tổ trưởng tổ Đảng tổ Xã hội
37 NGUYỄN THỊ LÝ  
38 ĐẶNG THỊ VƯƠNG NGA  
39 ĐÀO THỊ THANH CHUNG Tổ trưởng tổ Đảng tổ Văn phòng
40 TẠ THU TRANG  

Tags:


Các tin khác«Quay lại

↑ Top