Cơ cấu tổ chức » Giám hiệu

Số lượt xem: 558
Gửi lúc 15:07' 12/08/2021

DANH SÁCH BAN GIÁM HIỆU NĂM HỌC 2021 - 2022

TRƯỜNG THPT PHẠM HỒNG THÁI

DANH SÁCH BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG THPT PHẠM HỒNG THÁI

TT Họ và tên Chức vụ
1 Nguyễn Hồng Sơn Hiệu trưởng
2 Vũ Thị Xuân Dung Phó Hiệu trưởng
3 Nguyễn Thị Bé Phó Hiệu trưởng
4 Nguyễn Thị Mỹ Thanh Phó Hiệu trưởng

Tags:


Các tin khác«Quay lại

↑ Top