Cơ cấu tổ chức » Giám hiệu

Số lượt xem: 2487
Gửi lúc 13:46' 13/09/2019

DANH SÁCH BAN GIÁM HIỆU NĂM HỌC 2019 - 2020

DANH SÁCH BAN GIÁM HIỆU NĂM HỌC 2019 - 2020
TT HỌ VÀ TÊN CHỨC DANH
1 NGUYỄN THẾ HƯNG HIỆU TRƯỞNG
2 NGUYỄN THỊ MỸ THANH PHÓ HIỆU TRƯỞNG
3 NGUYỄN THỊ BÉ  PHÓ HIỆU TRƯỞNG
4 VŨ THỊ XUÂN DUNG PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Tags:


Các tin khác«Quay lại

↑ Top