Số lượt xem: 672
Gửi lúc 16:31' 02/04/2021

CHỈ THỊ SỐ 02/CT-TTG NGÀY 14/01/2021 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ: VỀ TỔ CHỨC CUỘC BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHOÁ XV VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021 - 2026

Tags:


Các tin khác«Quay lại

↑ Top