Các phím tắt trong Word vô giá cho mọi phiên bản từ 2007, 2010, 2013, 2016 đến 2019

Phím tắt Chức năng Ctrl+1 Giãn dòng đơn Ctrl+2 Giãn dòng đôi Ctrl+5 Giãn dòng 1,5 Ctrl+0 Tạo thêm độ giãn dòng đơn trước đoạn Ctrl+A Chọn tất cả văn bản của tài liệu Ctrl+B Bôi đậm phần văn bản đã chọn Ctrl+C Sao chép phần văn bản đã chọn Ctrl+D Mở hộp thoại định dạng font chữ Ctrl+E Căn giữa phần văn bản đã chọn Ctrl+F Tìm kiếm ký tự Ctrl+G Nhảy đến trang số Ctrl+H Tìm kiếm và thay thế ký tự/từ, cụm từ trong văn bản Ctrl+I In nghiêng phần văn bản đã chọn Ctrl+J Căn đều 2 bên phần văn bản đã chọn Ctrl+K Tạo liên kết (link) Ctrl+L Căn trái phần văn bản đã chọn Ctrl+M Lùi đoạn văn bản vào 1 tab (mặc định 1,27cm) Ctrl+N Mở cửa sổ tài liệu mới, hoàn toàn trống Ctrl+O Mở cửa sổ duyệt đến và mở file văn bản đã tạo Ctrl+P Mở cửa sổ in tài liệu Word Ctrl+R Căn phải đoạn văn bản đã chọn Ctrl+S Lưu tài liệu (giống Shift+F12) Ctrl+T Lùi những dòng không phải là dòng đầu của đoạn văn bản vào 1 tab (Lùi từ dòng thứ 2 của đoạn văn bản vào 1 tab) Ctrl+U Gạch chân đoạn văn bản đã chọn Ctrl+V Dán Ctrl+W Đóng cửa sổ văn bản đang mở Ctrl+X Cắt phần văn bản đã chọn Ctrl+Y Lặp lại lần chỉnh sửa gần nhất hoặc hoàn nguyên văn bản về trạng thái trước khi dùng Ctrl+Z Ctrl+Z Trở lại trạng thái văn bản trước lần chỉnh sửa gần nhất Ctrl+] Tăng 1 cỡ chữ cho đoạn văn bản đã chọn Ctrl+[
Giảm 1 cỡ chữ cho đoạn văn bản đã chọn Ctrl+Enter Ngắt trang tại vị trí trỏ chuột, chuyển phần văn bản từ vị trí bên phải con trỏ chuột đến hết sang trang mới. Ctrl+← Di chuyển sang bên trái 1 từ Ctrl+→ Di chuyển sang bên phải 1 từ Ctrl+↑ Di chuyển chuột đến đầu dòng hoặc đoạn Ctrl+↓ Di chuyển con trỏ chuột đến cuối đoạn. Ctrl+Del Xóa từ bên phải chuột. Ctrl+Backspace Xóa từ bên trái chuột. Ctrl+End Di chuyển con trỏ chuột đến cuối văn bản. Ctrl+Home Di chuyển con trỏ chuột đến đầu văn bản. Ctrl+/+C Chèn kí hiệu tiền cent (¢) Ctrl+F1 Ẩn, hiện dải Ribbon bên dưới menu chính Ctrl+F2 Hiển thị cửa sổ xem trước tài liệu in Ctrl+phím cách Đưa đoạn văn bản đã chọn về font mặc định. Alt+F,A Lưu tài liệu dưới tên khác. Alt+X Hiển thị mã Unicode của kí tự được chọn. Ctrl+Shift+A Chuyển đổi chữ thường thành chữ in hoa Ctrl+Shift+F Thay đổi phông chữ Ctrl+Shift+L Tạo danh sách có dấu đầu dòng cho các đoạn văn bản đã chọn Ctrl+Shift+M Lùi đoạn văn bản ra lề 1 tab Ctrl+Shift+P Thay đổi cỡ chữ Ctrl+Shift+S Tạo Style (heading) -> Dùng mục lục tự động Ctrl+Shift+T Lùi những dòng không phải là dòng đầu của đoạn văn bản ra lề 1 tab Ctrl+Shift+> Tăng 2 cỡ chữ cho đoạn văn bản đã chọn Ctrl+Shift+< Giảm 2 cỡ chữ cho đoạn văn bản đã chọn Ctrl+Shift+* Xem hoặc ẩn các kí tự không in Ctrl+Shift+F6 Chuyển sang tài liệu Word đang mở khác Ctrl+Shift+F12 In tài liệu Ctrl+Alt+N Cửa sổ MS word ở dạng Normal Ctrl+Alt+P Cửa sổ MS word ở dạng Print Layout Ctrl+Alt+L Đánh số và ký tự tự động Ctrl+Alt+F Đánh ghi chú (Footnotes) ở chân trang Ctrl+Alt+D Đánh ghi chú ở ngay dưới dòng con trỏ ở đó Ctrl+Alt+1 Chuyển văn bản đã chọn thành Heading 1 Ctrl+Alt+2 Chuyển văn bản đã chọn thành Heading 2. Ctrl+Alt+3 Chuyển văn bản đã chọn thành Heading 3. Ctrl+Alt+F2 Mở tài liệu mới Alt+F10 Phóng to màn hình (Zoom) Alt+F5 Thu nhỏ màn hình Alt+Print Screen Chụp hình hộp thoại hiển thị trên màn hình Alt+Shift+S Bật/Tắt phân chia cửa sổ Window Shift+F7 Kiểm tra từ đồng nghĩa cho từ đã chọn Shift+F12 Lưu tài liệu đang mở, giống Ctrl+S. Shift+Enter Ngắt dòng nhưng không tạo đoạn mới (không chèn thêm khoảng trống giữa 2 dòng) Shift+Insert Dán, giống Ctrl+V Shift+Alt+D Chèn ngày hiện tại vào văn bản Shift+Alt+T Chèn thời gian hiện tại vào văn bản. Print Screen Chụp toàn bộ màn hình đang hiển thị. F1 Mở Help F4 Lặp lại lệnh vừa làm F5 Mở cửa sổ Find, ReplaceGo To để tìm kiếm, thay thế và đi đến một vị trí bất kỳ trong văn bản. F7 Kiểm tra lỗi chính tả tiếng Anh F12 Lưu tài liệu với tên khác Start+D Chuyển ra màn hình Desktop Start+E Mở cửa sổ Internet Explorer, My computer

Phạm Hồng Thái

Trường THPT Phạm Hồng Thái đạt trường chuẩn Quốc gia năm 2009, Nhà trường nằm trên đường Nguyễn Văn Ngọc, phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội. Với truyền thống 45 năm dạy tốt và học tốt, nhà trường đã đạt được nhiều thành tích, được Thủ tướng Chính phủ, UBND Thành phố Hà Nội, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tặng nhiều bằng khen.

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *