- CÔNG VĂN THÔNG BÁO CHO HỌC SINH TẠM DỪNG ĐẾN TRƯỜNG NHẰM BẢO ĐẢM CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19
Công văn thông báo cho học sinh tạm dừng đến trường nhằm bảo đảm công tác phòng, chống..
Tags:

 - CHỈ THỊ VỀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP CẤP BÁCH PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Chỉ thị về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trong các cơ sở giáo dục..
Tags:


 - CÔNG VĂN VỀ VIỆC ĐẢM BẢO SỨC KHỎE VÀ PHÒNG CHỐNG RÉT CHO HỌC SINH
Công văn về việc đảm bảo sức khỏe và phòng chống rét cho học sinh
Tags:

 - DANH SÁCH HỌC SINH TIÊU BIỂU ĐẠT TỔNG ĐIỂM XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC CAO NĂM 2020
Danh sách học sinh tiêu biểu đạt tổng điểm xét tuyển Đại học cao năm 2020
Tags:


 - THÔNG BÁO CA THI, PHÒNG THI, SỐ BÁO DANH VÀ LỊCH THI THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHÈ NGHIỆP ... NĂM 2020
Thông báo ca thi, phòng thi, số báo danh và lịch thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp ... năm 2020
Tags:

 - KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THI THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP TỪ HẠNG III LÊN HẠNG II ĐỐI VỚI GV THPT...THUỘC THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2020
Kế hoạch tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng III lên hạng II đối với GV..
Tags:


 - KIỂM TRA DỮ LIỆU ĐĂNG KÝ THI THĂNG HẠNG GV THPT HẠNG II
Kiểm tra dữ liệu đăng ký thi thăng hạng GV THPT hạng II
Tags:

 - THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM HỌC 2020 - 2021
Thông báo tuyển sinh năm học 2020 - 2021
Tags:


 - QUY TRÌNH VÀ CÁC MỐC THỜI GIAN QUAN TRỌNG KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 CÔNG LẬP NĂM HỌC 2020 - 2021
Quy trình và các mốc thời gian quan trọng kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập năm học 2020 -..
Tags:

 - HƯỚNG DẪN XÁC NHẬN NHẬP HỌC TRỰC TIẾP VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2020 - 2021
Hướng dẫn xác nhận nhập học trực tiếp vào lớp 10 THPT năm học 2020 - 2021
Tags: