CMNM
 - THÔNG BÁO NÂNG LƯƠNG, NÂNG PHỤ CẤP THÂM NIÊN NHÀ GIÁO THÁNG 5 NĂM 2020
Thông báo nâng lương, nâng phụ cấp thâm niên nhà giáo tháng 5 năm 2020
Tags:

 - 5 ĐIỀU CẦN LÀM NGAY ĐỂ PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19
5 điều cần làm ngay để phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Tags:


 - CÔNG VĂN PHỔ BIẾN VÀ HƯỚNG DẪN KHAI BÁO SỨC KHỎE TỰ NGUYỆN ĐỂ PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19
Công văn phổ biến và hướng dẫn khai báo sức khỏe tự nguyện để phòng chống dịch Covid-19
Tags:

 - CÔNG VĂN VỀ NHỮNG VIỆC CẦN LÀM ĐỂ PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19 TRONG TRƯỜNG HỌC CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
Công văn về những việc cần làm để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong trường học
Tags:


 - TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH  VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG COVID-19 TẠI TRƯỜNG HỌC
Tình hình dịch bệnh và biện pháp phòng chống Covid-19 tại trường học
Tags:

 - CÔNG VĂN VỀ VIỆC TIẾP TỤC CHO HỌC SINH NGHỈ HỌC NHẰM BẢO ĐẢM CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH VIÊM PHỔI CẤP DO VI RÚT COVID-19 GÂY RA
Công văn về việc tiếp tục cho học sinh nghỉ học nhằm bảo đảm công tác phòng, chống dịch..
Tags:


 - CÔNG VĂN VỀ VIỆC THĂM DÒ DƯ LUẬN ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG DANH HIỆU NGND-NGƯT LẦN THỨ 15 NĂM 2020
Công văn về việc thăm dò dư luận đề nghị xét tặng danh hiệu NGND-NGƯT lần thứ 15 năm 2020
Tags:

 - MỘT SỐ THÔNG TIN VỀ DỊCH BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP DO CHỦNG MỚI CỦA VIRUS CORONA
Một số thông tin về dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona
Tags:


 - TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP DO nCoV
Tình hình dịch bệnh và biện pháp phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV
Tags:

 - KHUYẾN CÁO CỦA BỘ Y TẾ VỀ PHÒNG, CHỐNG BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP DO VIRUS CORONA.
Khuyễn cáo của Bộ Y tế về phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona
Tags: