- HỘI CHỢ “XUÂN VÀ TUỔI TRẺ” NĂM 2018.
Ngày 04 tháng 02 năm 2018, nhà trường đã tổ chức ngày hội " Xuân và tuổi trẻ" cho các em học..
Tags:

 - GIÁO VIÊN TRƯỜNG THPT PHẠM HỒNG THÁI VỚI NGÀY HỘI CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CỤM TRƯỜNG BA ĐÌNH-TÂY HỒ
GIÁO VIÊN TRƯỜNG THPT PHẠM HỒNG THÁI VỚI NGÀY HỘI CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CỤM TRƯỜNG BA..
Tags: - QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG KHAI KẾ HOẠCH MUA SẮM TÀI SẢN  NHÀ NƯỚC THEO DỰ TOÁN NĂM 2018.
Quyết định về việc công khai kế hoạch mua sắm Tài sản  nhà nước theo dự toán năm 2018,..
Tags:

 - ĐOÀN THANH NIÊN VỚI PHONG TRÀO
ĐOÀN THANH NIÊN VỚI PHONG TRÀO "THI ĐUA HỌC TẬP TỐT VÀ RÈN LUYỆN SỨC KHỎE" CHÀO ĐÓN XUÂN..
Tags:


 - BẢNG ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI THI ĐUA TUẦN THỨ 23 NĂM HỌC 2017-2018
BẢNG ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI THI ĐUA TUẦN THỨ 23 (TỪ NGÀY 13 THÁNG 01 ĐẾN NGÀY 19 THÁNG 01 NĂM..
Tags:

 - QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG KHAI ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ĐƯỢC GIAO NĂM 2018.
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG KHAI ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ĐƯỢC GIAO NĂM..
Tags:


 - QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU,CHI NGÂN  SÁCH NHÀ NƯỚC ĐƯỢC GIAO NĂM 2018
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU,CHI NGÂN  SÁCH NHÀ NƯỚC ĐƯỢC GIAO NĂM 2018
Tags:


 - HỌC SINH PHẠM HỒNG THÁI VÀ PHONG TRÀO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
HỌC SINH PHẠM HỒNG THÁI VÀ PHONG TRÀO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Tags:

 - NHỮNG TIẾT HỌC BỔ ÍCH LÝ THÚ VỚI TÂM HUYẾT NGƯỜI THẦY VÀ NIỀM HĂNG SAY SÁNG TẠO CỦA HỌC TRÒ
NHỮNG TIẾT HỌC BỔ ÍCH LÝ THÚ VỚI TÂM HUYẾT NGƯỜI THẦY VÀ NIỀM HĂNG SAY SÁNG TẠO CỦA..
Tags: