Chia tay 12
 - THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP 10 NĂM HỌC 2019 - 2020
Thông báo tuyển sinh lớp 10 năm học 2019 - 2020
Tags:

 - XÁC NHẬN NHẬP HỌC TRỰC TUYẾN VÀO LỚP 10 THPT
Xác nhận nhập học trực tuyến vào lớp 10 THPT
Tags:


 - QUY TRÌNH VÀ CÁC MỐC THỜI GIAN QUAN TRỌNG KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 NĂM HỌC 2019 - 2020
Quy trình và các môc thời gian quan trọng kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2019 - 2020
Tags:

 - KẾ HOẠCH THAM GIA
Kế hoạch tham gia "Cuộc thi Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp, mô hình về cải cách thủ tục..
Tags:


 - QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ĐƯỢC GIAO NĂM 2019
Quyết định về việc công khai dự toán thu, chi ngân sách nhà nước được giao năm 2019
Tags:

 - QUYẾT ĐỊNH V/V CÔNG BỐ CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH QUÝ I NĂM 2019 CỦA TRƯỜNG THPT PHẠM HỒNG THÁI
Quyết định v/v công bố công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý I năm 2019 của..
Tags:


 - THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2018 - 2019 ÁP DỤNG TỪ NGÀY 08 THÁNG 4 NĂM 2019 - BUỔI SÁNG
Thời khóa biểu Học kỳ II năm học 2018 - 2019 áp dụng từ ngày 08 tháng 4 năm 2019 - Buổi sáng
Tags:

 - THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2018 - 2019 ÁP DỤNG TỪ NGÀY 08 THÁNG 4 NĂM 2019 - BUỔI CHIỀU
Thời khóa biểu Học kỳ II năm học 2018 - 2019 áp dụng từ ngày 08 tháng 4 năm 2019 - Buổi chiều
Tags:


 - QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2018 CỦA TRƯỜNG THPT PHẠM HỒNG THÁI
Quyết định về việc công bố công khai đánh giá thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 9 tháng..
Tags:

 - QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NĂM 2018 CỦA TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG PHẠM HỒNG THÁI
Quyết định về việc công bố công khai đánh giá thực hiện dự toán thu - chi ngân sách năm..
Tags: