Chuc mung nam moi
 - THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2018 - 2019 ÁP DỤNG TỪ NGÀY 08 THÁNG 4 NĂM 2019 - BUỔI SÁNG
Thời khóa biểu Học kỳ II năm học 2018 - 2019 áp dụng từ ngày 08 tháng 4 năm 2019 - Buổi sáng
Tags:

 - THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2018 - 2019 ÁP DỤNG TỪ NGÀY 08 THÁNG 4 NĂM 2019 - BUỔI CHIỀU
Thời khóa biểu Học kỳ II năm học 2018 - 2019 áp dụng từ ngày 08 tháng 4 năm 2019 - Buổi chiều
Tags:


 - QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2018 CỦA TRƯỜNG THPT PHẠM HỒNG THÁI
Quyết định về việc công bố công khai đánh giá thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 9 tháng..
Tags:

 - QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NĂM 2018 CỦA TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG PHẠM HỒNG THÁI
Quyết định về việc công bố công khai đánh giá thực hiện dự toán thu - chi ngân sách năm..
Tags:


 - HỘI THI CẮM HOA CHÀO MỪNG NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ (NGÀY 08 THÁNG 3 NĂM 2019)
Hội thi cắm hoa Chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ (Ngày 08 tháng 3 năm 2019)
Tags:


 - HỘI THẢO CHUYÊN MÔN CỤM TRƯỜNG BA ĐÌNH - TÂY HỒ NĂM HỌC 2018 - 2019.
Hội thảo chuyên môn Cụm trường Ba Đình - Tây Hồ năm học 2018 - 2019.
Tags:

 - THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2018 - 2019 ÁP DỤNG TỪ NGÀY 11/3/2019 - BUỔI SÁNG
Thời khóa biểu Học kỳ II áp dụng từ ngày 11 tháng 3 năm 2019.
Tags:


 - THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2018 - 2019 ÁP DỤNG TỪ NGÀY 11/3/2019 - BUỔI CHIỀU
Thời khóa biểu Học kỳ II áp dụng từ ngày 11/3/2019 - Buổi chiều  
Tags:

 - THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2018 - 2019 ÁP DỤNG TỪ NGÀY 18/02/2019 - BUỔI CHIỀU
Thời khóa biểu Học kỳ II năm học 2018 - 2019 áp dụng từ ngày 18/02/2019 - Buổi chiều  
Tags: