CMNM
 - CÔNG VĂN VỀ VIỆC TIẾP TỤC CHO HỌC SINH NGHỈ HỌC NHẰM BẢO ĐẢM CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH VIÊM PHỔI CẤP DO VI RÚT COVID-19 GÂY RA
Công văn về việc tiếp tục cho học sinh nghỉ học nhằm bảo đảm công tác phòng, chống dịch..
Tags:

 - CÔNG VĂN VỀ VIỆC THĂM DÒ DƯ LUẬN ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG DANH HIỆU NGND-NGƯT LẦN THỨ 15 NĂM 2020
Công văn về việc thăm dò dư luận đề nghị xét tặng danh hiệu NGND-NGƯT lần thứ 15 năm 2020
Tags:


 - MỘT SỐ THÔNG TIN VỀ DỊCH BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP DO CHỦNG MỚI CỦA VIRUS CORONA
Một số thông tin về dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona
Tags:

 - TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP DO nCoV
Tình hình dịch bệnh và biện pháp phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV
Tags:


 - KHUYẾN CÁO CỦA BỘ Y TẾ VỀ PHÒNG, CHỐNG BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP DO VIRUS CORONA.
Khuyễn cáo của Bộ Y tế về phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona
Tags:

 - MẪU PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN
Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển
Tags:


 - THÔNG BÁO BỔ SUNG QUY ĐỊNH VIỆC ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VÀ TIẾP NHẬN PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC...
Thông báo bổ sung quy định việc đăng ký dự tuyển và tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển..
Tags:

 - CHÀO NĂM MỚI 2020!
Chào năm mới 2020!  
Tags:


 - THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2019 - 2020. ÁP DỤNG TỪ NGÀY 30 THÁNG 12 NĂM 2019 - BUỔI CHIỀU
Thời khóa biểu Học kỳ II năm học 2019 - 2020. Áp dụng từ ngày 30 tháng 12 năm 2019 - Buổi..
Tags:

 - THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2019 - 2020. ÁP DỤNG TỪ NGÀY 30 THÁNG 12 NĂM 2019 - BUỔI SÁNG
Thời khóa biểu Học kỳ II năm học 2019 - 2020. Áp dụng từ ngày 30 tháng 12 năm 2019 - Buổi sáng
Tags: