- BẢNG ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI THI ĐUA TUẦN THỨ 34 NĂM HỌC 2017 - 2018
Bảng đánh giá xếp loại thi đua tuần thứ 34 từ ngày 14 tháng 4 đến ngày 20 tháng 4 năm 2018
Tags:

 - QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA CHI BỘ TRƯỜNG THPT PHẠM HỒNG THÁI NHIỆM KỲ 2015 - 2020
Quy chế làm việc của Chi bộ trường THPT Phạm Hồng Thái nhiệm kỳ 2015 - 2020
Tags:


 - MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN TRONG TUẦN TỪ NGÀY 23 ĐẾN NGÀY 29 THÁNG 4 NĂM 2018
Một số hoạt động cơ bản trong tuần từ ngày 23 đến ngày 29 tháng 4 năm 2018
Tags:

 - MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CB TRONG TUẦN TỪ NGÀY 16 ĐẾN NGÀY 22 THÁNG 4 NĂM 2018
Một số hoạt động cơ bản trong tuần từ ngày 16 đến ngày 22 tháng 4 năm 2018  
Tags:


 - BẢNG ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI THI ĐUA TUẦN THỨ 33 NĂM HỌC 2017 - 2018
Bảng đánh giá xếp loại thi đua tuần thứ 33 từ ngày 07/4 - 13/4 năm 2018
Tags:

 - THÔNG BÁO VIỆC TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ 15 DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN ĐẠT MỨC 3,4 TRÊN MÔI TRƯỜNG MẠNG.
Thông báo việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ dịch vụ công trực tuyến đạt mức 3,4 trên..
Tags:


 - LỊCH THỰC HIỆN MỘT SỐ CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VÀ QUY ĐỊNH GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRƯỜNG THPT PHẠM HỒNG THÁI
Lịch thực hiện một số các thủ tục hành chính và quy định giải quyết thủ tục hành chính..
Tags:

 - BẢNG ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI THI ĐUA TUẦN THỨ 31 VÀ XẾP LOẠI THI ĐUA THÁNG 3 NĂM HỌC 2017 - 2018
Bảng đánh giá xếp loại thi đua tuần thứ 31 và xếp loại thi đua tháng 3 năm học 2017 - 2018.
Tags:


 - HỘI GIẢNG CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 87 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
Hội giảng chào mừng  kỷ niệm 87 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
Tags:

 - Video Clip về tuyên truyền sử dụng điện an toàn, hiệu quả
UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO..
Tags: