Chuc mung nam moi
 - THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2018 - 2019 ÁP DỤNG TỪ NGÀY 18/02/2019 - BUỔI CHIỀU
Thời khóa biểu Học kỳ II năm học 2018 - 2019 áp dụng từ ngày 18/02/2019 - Buổi chiều  
Tags:

 - THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2018 - 2019 ÁP DỤNG TỪ NGÀY 18/02/2019 - BUỔI SÁNG
Thời khóa biểu Học kỳ II áp dụng từ ngày 18/02/2019 - Buổi sáng
Tags:


 - HƯỚNG DẪN TỔNG KẾT PHONG TRÀO THI ĐUA
Hướng dẫn Tổng kết phong trào thi đua "Giỏi việc trường, đảm việc nhà" - "Cô giáo người..
Tags:

 - HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM 89 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (03/02/1930 – 03/02/2019)
HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM 89 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (03/02/1930 – 03/02/2019)
Tags:


 - CHƯƠNG TRÌNH
Chương trình "Áo Tết cho em" của Trường THPT Phạm Hồng Thái  
Tags:

 - THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2018 - 2019 ÁP DỤNG TỪ NGÀY 14/01/2019 - BUỔI CHIỀU
Thời khóa biểu học kỳ II năm học 2018 - 2019 áp dụng từ ngày 14/01/2019 - Buổi chiều
Tags:


 - THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2018 - 2019 ÁP DỤNG TỪ NGÀY 14/01/2019 - BUỔI SÁNG
Thời khóa biểu học kỳ II năm học 2018 - 2019 áp dụng từ ngày 14/01/2019 - Buổi sáng
Tags:

 - KHỞI TRANH GIẢI BÓNG ĐÁ MINI NAM HỌC SINH TRƯỜNG THPT PHẠM HỒNG THÁI NĂM HỌC 2018 - 2019
Khởi tranh giải bóng đá mini nam học sinh trường THPT Phạm Hồng Thái năm học 2018 - 2019
Tags:


 - THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2018 - 2019 ÁP DỤNG TỪ NGÀY 07/01/2019 - BUỔI SÁNG
Thời khóa biểu học kỳ II năm học 2018 - 2019 áp dựng từ ngày 07/01/2019 - Buổi sáng
Tags:

 - THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2018 - 2019 ÁP DỤNG TỪ NGÀY 07/01/2019 - BUỔI CHIỀU
Thời khóa biểu học kỳ II NĂM HỌC 2018 - 2019 ÁP DỤNG TỪ NGÀY 07/01/2019
Tags: