- HỘI CHỢ “XUÂN VÀ TUỔI TRẺ” NĂM 2018.
Ngày 04 tháng 02 năm 2018, nhà trường đã tổ chức ngày hội " Xuân và tuổi trẻ" cho các em học..
Tags:

 - GIÁO VIÊN TRƯỜNG THPT PHẠM HỒNG THÁI VỚI NGÀY HỘI CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CỤM TRƯỜNG BA ĐÌNH-TÂY HỒ
GIÁO VIÊN TRƯỜNG THPT PHẠM HỒNG THÁI VỚI NGÀY HỘI CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CỤM TRƯỜNG BA..
Tags: - QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG KHAI KẾ HOẠCH MUA SẮM TÀI SẢN  NHÀ NƯỚC THEO DỰ TOÁN NĂM 2018.
Quyết định về việc công khai kế hoạch mua sắm Tài sản  nhà nước theo dự toán năm 2018,..
Tags:

 - QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG KHAI ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ĐƯỢC GIAO NĂM 2018.
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG KHAI ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ĐƯỢC GIAO NĂM..
Tags:


 - LỊCH THỰC HIỆN MỘT SỐ CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VÀ QUY ĐỊNH GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRƯỜNG THPT PHẠM HỒNG THÁI
Lịch thực hiện một số các thủ tục hành chính và quy định giải quyết thủ tục hành chính..
Tags:

 - QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU,CHI NGÂN  SÁCH NHÀ NƯỚC ĐƯỢC GIAO NĂM 2018
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU,CHI NGÂN  SÁCH NHÀ NƯỚC ĐƯỢC GIAO NĂM 2018
Tags:


 - HỌC SINH PHẠM HỒNG THÁI VÀ PHONG TRÀO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
HỌC SINH PHẠM HỒNG THÁI VÀ PHONG TRÀO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Tags:

 - NHỮNG TIẾT HỌC BỔ ÍCH LÝ THÚ VỚI TÂM HUYẾT NGƯỜI THẦY VÀ NIỀM HĂNG SAY SÁNG TẠO CỦA HỌC TRÒ
NHỮNG TIẾT HỌC BỔ ÍCH LÝ THÚ VỚI TÂM HUYẾT NGƯỜI THẦY VÀ NIỀM HĂNG SAY SÁNG TẠO CỦA..
Tags:


 - THÁNG 11-THÁNG HỘI NGỘ - TRI ÂN THẦY CÔ VÀ BÈ BẠN
THÁNG 11-THÁNG HỘI NGỘ - TRI ÂN THẦY CÔ VÀ BÈ BẠN
Tags:

 - QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU-CHI TÀI CHÍNH NGÂN SÁCH QUÝ III NĂM 2017
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU-CHI TÀI CHÍNH NGÂN SÁCH..
Tags: