- CHỈ THỊ VỀ NHIỆM VỤ CHỦ YẾU NĂM HỌC 2020 - 2021 CỦA NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
Chỉ thị về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2020 - 2021cuar ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội
Tags:

 - NGHỊ QUYẾT PHÊ CHUẨN HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO GIỮA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ LIÊN MINH CHÂU ÂU
Nghị quyết phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt..
Tags:


 - THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY ĐỊNH PHÒNG HỌC BỘ MÔN CỦA CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG
Thông tư ban hành Quy định phòng học bộ môn của cơ sở giáo dục phổ thông
Tags:

 - THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY ĐỊNH TIÊU CHUẨN CƠ SỞ VẬT CHẤT CÁC TRƯỜNG MẦM NON, TIỂU HỌC, THCS, THPT...
Thông tư ban hành Quy định tiêu chuẩn cơ sở vật chất các trường mầm non, tiểu học, THCS,..
Tags:


 - DANH SÁCH TRƯỜNG CAO ĐẲNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ
Danh sách trường Cao đẳng trên địa bàn Thành phố
Tags:

 - CÔNG VĂN TUYÊN TRUYỀN TƯ VẤN TUYỂN SINH GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP NĂM 2020
Công văn tuyên truyền, tư vấn tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp năm 2020
Tags:


 - THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA ĐỒNG CHÍ GIÁM ĐỐC TẠI HỘI NGHỊ GIAO BAN CÔNG TÁC THÁNG 3, 4, 5/2020 KHỐI CÁC TRƯỜNG CÔNG LẬP TRỰC THUỘC SỞ GDDT HÀ NỘI
Thông báo kết luận của đồng chí Giám đốc tại Hội nghị Giao ban công tác tháng 3, 4, 5/2020..
Tags:

 - THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY CHẾ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
Thông tư ban hành Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông
Tags:


 - THÔNG BÁO DANH SÁCH MÁY TÍNH BỎ TÚI ĐƯỢC ĐEM VÀO PHÒNG THI KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2020
Thông báo danh sách máy tính bỏ túi được đem vào phòng thi tốt nghiệp THPT năm 2020 
Tags:

 - THÔNG BÁO VỀ VIỆC TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
Thông báo về việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền..
Tags: