Chia tay 12
 - CÔNG VĂN VỀ VIỆC TRIỂN KHAI HỘI THI
Công văn về việc triển khai Hội thi "Olympic tiếng Anh học sinh, sinh viên toàn quốc" lần thứ..
Tags:

 - THÔNG BÁO KÊNH TIẾP NHẬN HỖ TRỢ KHAI THÁC, SỬ DỤNG CÁC HỆ THỐNG, ỨNG DỤNG DÙNG CHUNG CHO CBCCVCNLĐ CỦA THÀNH PHỐ (GIAI ĐOẠN 1)
Thông báo kênh tiếp nhận hỗ trợ khai thác, sử dụng các hệ thống, ứng dụng dùng chung cho..
Tags:


 - QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO...CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bãi bỏ lĩnh..
Tags:

 - LUẬT GIÁO DỤC NĂM 2019
Luật giáo dục năm 2019
Tags:


 - KẾ HOẠCH TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TRƯỜNG THPT PHẠM HỒNG THÁI NĂM HỌC 2019 - 2020
Kế hoạch tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật trường THPT Phạm Hồng Thái năm học..
Tags:


 - QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ CHO HỌC SINH TRƯỜNG THPT PHẠM HỒNG THÁI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2019 - 2020
Quyết định v/v miễn, giảm học phí cho học sinh trường THPT Phạm Hồng Thái Học kỳ I năm..
Tags:

 - THÔNG BÁO CÁC KHOẢN THU NĂM HỌC 2019 - 2020
Thông báo các khoản thu năm học 2019 - 2020
Tags:


 - CÔNG VĂN CHUẨN BỊ CHO KẾ HOẠCH 28/KH-UBND THÀNH PHỐ VỀ VIỆC THỰC HIỆN ĐỀ ÁN NNQG
Công văn chuẩn bị cho Kế hoạch 28/KH-UBND Thành phố về việc thực hiện Đề án NNQG
Tags:

 - QUYẾT ĐỊNH V/V CÔNG BỐ CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2018 CỦA TRƯỜNG THPT PHẠM HỒNG THÁI
Quyết định v/v công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2018 của trường THPT Phạm Hồng Thái
Tags: