Chia tay 12
 - HƯỚNG DẪN DỰ THI CUỘC THI
Hướng dẫn dự thi cuộc thi " Tìm hiểu dịch vụ công trực tuyến" trên đại bàn thành phố Hà..
Tags:

 - BỘ CÂU HỎI CUỘC THI
Bộ câu hỏi cuộc thi "Tìm hiểu Dịch vụ công trực tuyến" trên địa bàn thành phố Hà Nội
Tags:


 - QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH THỂ LỆ CUỘC THI
Quyết định về việc ban hành Thể lệ cuộc thi "Tìm hiểu Dịch vụ công trực tuyến" trên..
Tags:

 - KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CUỘC THI
Kế hoạch tổ chức cuộc thi "Tìm hiểu Dịch vụ công trực tuyến " trên địa bàn thành phố..
Tags:


 - CÔNG VĂN HƯỚNG DẪN TRIỂN KHAI CUỘC THI
Công văn hướng dẫn triển khai cuộc thi "Tìm hiểu Dịch vụ công trực tuyến"
Tags:

 - TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHỨC NĂNG ĐIỀU CHỈNH NGUYỆN VỌNG ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN TRỰC TUYẾN
Tài liệu hướng dẫn sử dụng chức năng điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển trực..
Tags:


 - QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG KHAI CAM KẾT CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC, CÔNG KHAI THÔNG TIN CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC THỰC TẾ NĂM HỌC 2019 - 2020
Quyết định về việc công khai cam kết chất lượng giáo dục, công khai thông tin chất lượng..
Tags:

 - QUYẾT ĐỊNH V/V CÔNG KHAI THÔNG TIN ĐỘI NGŨ NHÀ GIÁO, CBQL VÀ NHÂN VIÊN TRƯỜNG THPT PHẠM HỒNG THÁI NĂM HỌC 2019 - 2020
Quyết định v/v công khai thông tin đội ngũ nhà giáo, CBQL và nhân viên Trường THPT Phạm Hồng..
Tags:


 - QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH QUÝ 2 NĂM 2019 CỦA TRƯỜNG THPT PHẠM HỒNG THÁI
Quyết định về việc công bố công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý 2 năm 2019..
Tags:

 - QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG KHAI THÔNG TIN CỞ SỞ VẬT CHẤT TRƯỜNG THPT PHẠM HỒNG THÁI NĂM HỌC 2019 - 2020.
Quyết định về việc công khai thông tin cơ sở vật chất Trường THPT Phạm Hồng Thái năm học..
Tags: