- QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2017 CỦA TRƯỜNG THPT PHẠM HỒNG THÁI.
Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2017 của trường THPT Phạm..
Tags: