Chia tay 12
 - QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ CHO HỌC SINH TRƯỜNG THPT PHẠM HỒNG THÁI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2019 - 2020
Quyết định v/v miễn, giảm học phí cho học sinh trường THPT Phạm Hồng Thái Học kỳ I năm..
Tags:


 - THÔNG BÁO CÁC KHOẢN THU NĂM HỌC 2019 - 2020
Thông báo các khoản thu năm học 2019 - 2020
Tags:

 - CÔNG VĂN CHUẨN BỊ CHO KẾ HOẠCH 28/KH-UBND THÀNH PHỐ VỀ VIỆC THỰC HIỆN ĐỀ ÁN NNQG
Công văn chuẩn bị cho Kế hoạch 28/KH-UBND Thành phố về việc thực hiện Đề án NNQG
Tags:


 - QUYẾT ĐỊNH V/V CÔNG BỐ CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2018 CỦA TRƯỜNG THPT PHẠM HỒNG THÁI
Quyết định v/v công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2018 của trường THPT Phạm Hồng Thái
Tags:

 - CÁCH PHÒNG BỆNH SỐT XUẤT HUYẾT
Cách phòng bệnh Sốt xuất huyết
Tags:


 - CÔNG VĂN VỀ VIỆC RÀ SOÁT THỰC HIỆN CÁC CẢNH BÁO VỀ AN TOÀN THÔNG TIN CỦA CỤC AN TOÀN THÔNG TIN - BỘ TTTT THÁNG 8/2019
Công văn về việc rà soát thực hiện các cảnh báo về an toàn thông tin của Cục An toàn thông..
Tags:

 - TÀI LIỆU CẨM NANG AN TOÀN THÔNG TIN
Tài liệu cẩm nang an toàn thông tin
Tags:


 - TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN KỸ NĂNG TỰ ĐẢM BẢO AN TOÀN THÔNG TIN
Tài liệu hướng dẫn kỹ năng tự đảm bảo an toàn thông tin
Tags:

 - HƯỚNG DẪN DỰ THI CUỘC THI
Hướng dẫn dự thi cuộc thi " Tìm hiểu dịch vụ công trực tuyến" trên đại bàn thành phố Hà..
Tags: