Chia tay 12
 - CÔNG VĂN VỀ VIỆC PHÁT HÀNH SÁCH GIÁO KHOA VÀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC PHỤC VỤ NĂM HỌC 2019 - 2020.
Công văn về việc phát hành sách giáo khoa và thiết bị giáo dục phục vụ năm học 2019 - 2020.
Tags:

 - CÔNG VĂN HƯỚNG DẪN MỨC LƯƠNG CƠ SỞ TÍNH ĐÓNG BHYT TỪ NGÀY 01/7/2019
Công văn hướng dẫn mức lương cơ sở tính đóng BHYT từ ngày 01/7/2019
Tags:


 - THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHUYỂN ĐỔI CỔNG GIAO DỊCH HỒ SƠ ĐIỆN TỬ
Thông báo về việc chuyển đổi Cổng giao dịch hồ sơ điện tử
Tags:

 - QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH MẪU
Quyết định ban hành mẫu "Thông báo Kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN"
Tags:


 - THÔNG BÁO MỨC LƯƠNG CƠ SỞ LÀM CĂN CỨ ĐÓNG BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN TỪ NGÀY 01/7/2019
Thông báo mức lương cơ sở làm căn cứ đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN TỪ NGÀY 01/7/2019
Tags:

 - CÔNG VĂN HƯỚNG DẪN BỔ SUNG THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TINH GIẢM BIÊN CHẾ CỦA SỞ GD&ĐT HÀ NỘI
Công văn hướng dẫn bổ sung thực hiện chính sách tinh giảm biên chế của Sở Giáo dục và..
Tags:


 - NGHỊ ĐỊNH SỐ 113/2018/NĐ-CP VỀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH 108/2014/NĐ-CP
Nghị định số 113/2018/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định..
Tags:

 - THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 01/2015/TTLT-BNV-BTC HƯỚNG DẪN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 108/2014/NĐ-CP
Thông tư liên tịch số 01/2015/TTLT-BNV-BTC Hướng dẫn một số điều của Nghị định số..
Tags:


 - NGHỊ ĐỊNH 108/2014/NĐ-CP VỀ CHÍNH SÁCH TINH GIẢM BIÊN CHẾ
Nghị định số 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giảm biên chế  
Tags:

 - HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC THI THPT QUỐC GIA CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC THI THPT QUỐC GIA CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
Tags: