CMNM
 - CÔNG VĂN V/V ĐẢM BẢO AN TOÀN CHO NGƯỜI DÂN KHI GIẢI QUYẾT CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG THỜI GIAN DỊCH BỆNH COVID-19
Công văn v/v đảm bảo an toàn cho người dân khi giải quyết các thủ tục hành chính trong thời..
Tags:

 - HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM ZOOM
Hướng dẫn sử dụng phần mềm zoom
Tags:


 - HƯỚNG DẪN CÁCH HỌC TRÊN TRUYỀN HÌNH HÀ NỘI
Hướng dẫn cách học trên truyền hình Hà Nội
Tags:

 - HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH CÁCH LY Y TẾ TẠI NHÀ ĐỂ PHÒNG CHỐNG COVID-19
Hướng dẫn cách ly y tế tại nhà để phòng chống Covid-19
Tags:


 - HÀ NỘI THỰC HIỆN
Hà Nội thực hiện ‘6 bắt buộc’ khi học sinh trở lại trường để phòng dịch Covid-19
Tags:

 - QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ CHO HỌC SINH TRƯỜNG THPT PHẠM HỒNG THÁI HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2019 - 2020
Quyết định về việc miễn, giảm học phí cho học sinh Trường THPT Phạm Hồng Thái Học kỳ 2..
Tags:


 - QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NĂM 2019 CỦA TRƯỜNG THPT PHẠM HỒNG THÁI
Quyết định về việc công bố công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách năm 2019 của..
Tags:

 - QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG KHAI KẾ HOẠCH MUA SẮM TS NHÀ NƯỚC THEO DỰ TOÁN NĂM 2020; KẾ HOẠCH QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN NHÀ NƯỚC NĂM 2019...
Quyết định về việc công khai kế hoạch mua sắm TS nhà nước theo dự toán năm 2020; kế hoạch..
Tags:


 - QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ĐƯỢC GIAO NĂM 2020
Quyết định về việc công khai dự toán thu, chi ngân sách nhà nước được giao năm 2020
Tags:

 - CÔNG VĂN VỀ VIỆC TRIỂN KHAI HỘI THI
Công văn về việc triển khai Hội thi "Olympic tiếng Anh học sinh, sinh viên toàn quốc" lần thứ..
Tags: