THỜI KHÓA BIỂU ÁP DỤNG TỪ 18/5/2020

I. THỜI KHÓA BIỂU ÁP DỤNG TỪ 18/5/2020 (Click vào đây) 

 

II. THỜI GIAN LÊN LỚP 

TIẾT

SÁNG

CHIỀU

Giờ truy bài

7h – 7h15’

12h25’

Tiết 1

7h15’– 8h

12h30 – 13h15’

Tiết 2

8h15’ –  9h00’

13h25’ –  14h10’

Tiết 3

9h15’ –  10h00’

14h20’ –  15h05’

Tiết 4

10h10’ –  10h55’

15h20’ –  16h05’

Tiết 5

11h05’ – 11h50’

16h15’ – 17h

 

 - CÔNG VĂN TRIỂN KHAI, TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 1048/CT-BGDĐTNGÀY 28/4/2020 CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Công văn triển khai, tổ chức thực hiện chỉ thị số 1048/CT-BGDĐT  ngày 28/4/2020 của Bộ Giáo..
Tags:

 - CHUYÊN ĐỀ NĂM 2020:
Chuyên đề năm 2020: "Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ..
Tags:


 - THÔNG TIN VỀ CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG TẠI HỌC VIỆN QUẢN LÝ SINGAPORE - SIM
Thông tin về chương trình học bổng tại Học viện quản lý Singapore - SIM
Tags:

 - CÔNG VĂN THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG CỦA HỌC VIỆN QUẢN LÝ SINGAPORE SIM
Công văn thông báo chương trình học bổng của Học viện quản lý Singapore - SIM
Tags:


 - CÔNG VĂN HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG DẠY HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2019 - 2020
Công văn hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học kỳ II, năm học 2019 - 2020
Tags:

 - PHƯƠNG ÁN CHO HỌC SINH, HỌC VIÊN ĐI HỌC TRỞ LẠI
Phương án cho học sinh, học viên đi học trở lại
Tags:


 - XỬ LÝ CÁC TRƯỜNG HỢP CÓ BIỂU HIỆN SỐT, HO, KHÓ THỞ HOẶC NGHI NGỜ MẮC COVID-19 TRONG TRƯỜNG HỌC
Xử lý các trường hợp có biểu hiện sốt, ho, khó thở hoặc nghi ngờ mắc Covid-19 trong..
Tags:


 - HƯỚNG DẪN CÁC ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM AN TOÀN CHO HỌC SINH ĐI HỌC TRỞ LẠI VÀ XỬ TRÍ TRƯỜNG HỢP NGHI NGỜ MẮC COVID-19 TRONG TRƯỜNG HỌC
Hướng dẫn các điều kiện bảo đảm an toàn cho học sinh đi học trở lại và xử trí trường..
Tags: