- TRƯỜNG THPT PHẠM HỒNG THÁI CHÀO ĐÓN NĂM HỌC MỚI
Trường THPT Phạm Hồng Thái chào đón năm học mới.
Tags: