THỜI KHÓA BIỂU ÁP DỤNG TỪ 18/5/2020

I. THỜI KHÓA BIỂU ÁP DỤNG TỪ 18/5/2020 (Click vào đây) 

 

II. THỜI GIAN LÊN LỚP 

TIẾT

SÁNG

CHIỀU

Giờ truy bài

7h – 7h15’

12h25’

Tiết 1

7h15’– 8h

12h30 – 13h15’

Tiết 2

8h15’ –  9h00’

13h25’ –  14h10’

Tiết 3

9h15’ –  10h00’

14h20’ –  15h05’

Tiết 4

10h10’ –  10h55’

15h20’ –  16h05’

Tiết 5

11h05’ – 11h50’

16h15’ – 17h

 

 - OLYMPIC TOÁN TRỰC TUYẾN BRICSMATH.COM+ DÀNH CHO HỌC SINH LỚP 1 - 11
Olympic Toán trực tuyến BRICSMATH.COM+ dành cho học sinh lớp 1 - 11
Tags:

 - MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN TRONG TUẦN TỪ NGÀY 30 THÁNG 3 ĐẾN NGÀY 05 THÁNG 4 NĂM 2020
Một số hoạt động cơ bản trong tuần từ ngày 30 tháng 3 đến ngày 05 tháng 4 năm 2020
Tags:


 - MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN TRONG TUẦN TỪ NGÀY 23 ĐẾN NGÀY 29 THÁNG 9 NĂM 2019
Một số hoạt động cơ bản trong tuần từ ngày 23 đến ngày 29 tháng 9 năm 2019
Tags: