Chuc mung nam moi
 - BẢNG ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI THI ĐUA TUẦN THỨ 36 NĂM HỌC 2017 - 2018
Bảng đánh giá xếp loại thi đua tuần thứ 36 (Từ ngày 05 đến ngày 11 tháng 5 năm 2018)
Tags:

 - BẢNG ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI THI ĐUA TUẦN THỨ 35 NĂM HỌC 2017 - 2018
Bảng đánh giá xếp loại thi đua tuần thứ 35 năm học 2017 - 2018 (Từ ngày 21 đến ngày 27 tháng..
Tags:


 - TUYÊN TRUYỀN CÔNG TÁC PHÂN GIỚI, CẮM MỐC VÀ QUẢN LÝ BIÊN GIỚI ĐẤT LIỀN, BIỂN ĐẢO NĂM 2018
Tuyên truyền công tác phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới đất liền, biển đảo năm..
Tags:

 - BẢNG ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI THI ĐUA TUẦN THỨ 33 NĂM HỌC 2017 - 2018
Bảng đánh giá xếp loại thi đua tuần thứ 33 từ ngày 07/4 - 13/4 năm 2018
Tags:


 - BẢNG ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI THI ĐUA TUẦN THỨ 31 VÀ XẾP LOẠI THI ĐUA THÁNG 3 NĂM HỌC 2017 - 2018
Bảng đánh giá xếp loại thi đua tuần thứ 31 và xếp loại thi đua tháng 3 năm học 2017 - 2018.
Tags:

 - Nâng cao nhận thức của học sinh về chất kích thích  - Phòng chống
Nhiều năm gần đây, tệ nạn ma túy đang phát triển và biến hóa một cách khôn lường, vượt..
Tags: