- GIỚI THIỆU VỀ TRƯỜNG THPT PHẠM HỒNG THÁI
Số 1 Nguyễn Văn Ngọc, Quận Ba Đình, Hà Nội Điện thoại: 043.8328107..