Chaonammoi2021
 - QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ĐƯỢC GIAO NĂM 2021
Quyết định về việc công khai dự toán thu, chi ngân sách nhà nước được giao năm 2021
Tags:

 - QUYẾT ĐỊNH 132 VV CÔNG BỐ CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2020 CỦA TRƯỜNG THPT PHẠM HỒNG THÁI
Quyết định 132 vv công bố công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 9 tháng đầu năm 2020..
Tags:


 - QUYẾT ĐỊNH CÔNG KHAI CAM KẾT CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC; CÔNG KHAI THÔNG TIN CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC;... TRƯỜNG THPT PHẠM HỒNG THÁI NĂM HỌC 2020 - 2021
Quyết định công khai cam kết chất lượng giáo dục; công khai thông tin chất lượng giáo dục..
Tags:

 - QUYẾT ĐỊNH SỐ 56 VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020 CỦA TRƯỜNG THPT PHẠM HỒNG THÁI
Quyết định sô 56 về việc công bố công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 6 tháng..
Tags:


 - QUYẾT ĐỊNH SỐ 57 VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2019 CỦA TRƯỜNG THPT PHẠM HỒNG THÁI
Quyết định số 57 về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2019 của trường THPT..
Tags: