THỜI KHÓA BIỂU ÁP DỤNG TỪ 18/5/2020

I. THỜI KHÓA BIỂU ÁP DỤNG TỪ 18/5/2020 (Click vào đây) 

 

II. THỜI GIAN LÊN LỚP 

TIẾT

SÁNG

CHIỀU

Giờ truy bài

7h – 7h15’

12h25’

Tiết 1

7h15’– 8h

12h30 – 13h15’

Tiết 2

8h15’ –  9h00’

13h25’ –  14h10’

Tiết 3

9h15’ –  10h00’

14h20’ –  15h05’

Tiết 4

10h10’ –  10h55’

15h20’ –  16h05’

Tiết 5

11h05’ – 11h50’

16h15’ – 17h

 

 - MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN TRONG TUẦN TỪ NGÀY 06 ĐẾN NGÀY 12 THÁNG 7 NĂM 2020
Một số hoạt động cơ bản trong tuần từ ngày 06 đến ngày 12 tháng 7 năm 2020
Tags:

 - MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN TRONG TUẦN TỪ NGÀY 29 THÁNG 6 ĐẾN NGÀY 05 THÁNG 7 NĂM 2020
Một số hoạt động cơ bản trong tuần từ ngày 29 tháng 6 đến ngày 05 tháng 7 năm 2020
Tags:


 - MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN TRONG TUẦN TỪ NGÀY 22 ĐẾN NGÀY 28 THÁNG 6 NĂM 2020
Một số hoạt động cơ bản trong tuần từ ngày 22 đến ngày 28 tháng 6 năm 2020
Tags:

 - MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN TRONG TUẦN TỪ NGÀY 15 ĐẾN NGÀY 21 THÁNG 6 NĂM 2020
Một số hoạt động cơ bản trong tuần từ ngày 15 đến ngày 21 tháng 6 năm 2020
Tags:


 - MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN TRONG TUẦN TỪ NGÀY 08 ĐẾN NGÀY 14 THÁNG 6 NĂM 2020
Một số hoạt động cơ bản từ ngày 08 đến ngày 14 tháng 6 năm 2020
Tags:

 - MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN TRONG TUẦN TỪ NGÀY 01 ĐẾN NGÀY 07 THÁNG 6 NĂM 2020
Một số hoạt động cơ bản trong tuần từ ngày 01 đến ngày 07 tháng 6 năm 2020
Tags:


 - MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN TRONG TUẦN TỪ NGÀY 25 ĐẾN NGÀY 31 THÁNG 5 NĂM 2020
Một số hoạt động cơ bản trong tuần từ ngày 25 đến ngày 31 tháng 5 năm 2020
Tags:

 - MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN TRONG TUẦN TỪ NGÀY 18 ĐẾN NGÀY 24/5/2020
Một số hoạt động cơ bản trong tuần từ ngày 18 đến ngày 24/5/2020
Tags:


 - KẾ HOẠCH DẠY NGHỀ CHO HỌC SINH LỚP 11 NĂM HỌC 2019 - 2020
Kế hoạch dạy nghề cho học sinh lớp 11 năm học 2019 - 2020
Tags:

 - MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN TRONG TUẦN TỪ NGÀY 11 ĐẾN NGÀY 17/5/2020
Một số hoạt động cơ bản trong tuần từ ngày 11 đến ngày 17/5/2020
Tags: