CMNM
 - THÔNG BÁO BÀI DẠY TRÊN TRUYỀN HÌNH HÀ NỘI BỘ MÔN TIẾNG ANH. (TỪ NGÀY 30/3 ĐẾN 04 THÁNG 4 NĂM 2020)
Thông báo bài dạy trên truyền hình Hà Nội bộ môn Tiếng Anh. (Từ ngày 30/3 đến 04 tháng 4 năm..
Tags:

 - THÔNG BÁO BÀI DẠY TRÊN TRUYỀN HÌNH HÀ NỘI BỘ MÔN TOÁN, LÝ, HÓA VÀ SINH HỌC (TỪ NGÀY 30/3 ĐẾN 04/4/2020)
Thông báo bài dạy trên truyền hình Hà Nội bộ môn Toán, Lý, Hóa và Sinh học. (Từ ngày 30/3..
Tags:


 - THÔNG BÁO BÀI DẠY TRÊN TRUYỀN HÌNH HÀ NỘI BỘ MÔN ĐỊA LÝ, LỊCH SỬ, NGỮ VĂN VÀ GDCD. (TỪ NGÀY 30/3 ĐẾN 04/4/2020)
Thông báo bài dạy trên truyền hình Hà Nội bộ môn Địa lý, Lịch sử, Ngữ văn và GDCD. (Từ..
Tags:

 - MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN TRONG TUẦN TỪ NGÀY 23 ĐẾN NGÀY 28 THÁNG 3 NĂM 2020
Một số hoạt động cơ bản trong tuần từ ngày 23 đến ngày 28 tháng 3 năm 2020
Tags:


 - LỊCH PHÁT SÓNG CHƯƠNG TRÌNH
Lịch phát sóng chương trình "Học trên truyền hình" phát trên kênh 1, 2 - Đài truyền hình Hà..
Tags:

 - MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN TRONG TUẦN TỪ NGÀY 16 ĐẾN NGÀY 22 THÁNG 3 NĂM 2020
Một số hoạt động cơ bản trong tuần từ ngày 16 đến ngày 22 tháng 3 năm 2020
Tags:


 - LỊCH PHÁT SÓNG DẠY HỌC TRÊN TRUYỀN HÌNH TỪ NGÀY 16 ĐẾN NGÀY 21 THÁNG 3 NĂM 2020
Lịch phát sóng Dạy học trên truyền hình từ ngày 16 đến ngày 21 tháng 3 năm 2020
Tags:

 - MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN TRONG TUẦN TỪ NGÀY 09 ĐẾN NGÀY 15 THÁNG 3 NĂM 2020
Một số hoạt động cơ bản trong tuần từ ngày 09 đến ngày 15 tháng 3 năm 2020  
Tags:


 - MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN TRONG TUẦN TỪ NGÀY 02 ĐẾN NGÀY 08 THÁNG 3 NĂM 2020
Một số hoạt động cơ bản trong tuần từ ngày 02 đến ngày 08 tháng 3 năm 2020  
Tags:

 - MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN TRONG TUẦN TỪ NGÀY 24 THÁNG 2 ĐẾN NGÀY 01 THÁNG 3 NĂM 2020
Một số hoạt động cow bản trong tuần từ ngày 24 tháng 2 đến ngày 01 tháng 3 năm 2020
Tags: