- LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 02 TỪ NGÀY 13 ĐẾN NGÀY 18 THÁNG 9 NĂM 2021
Lịch công tác tuần 02 từ ngày 13 đến ngày 18 tháng 9 năm 2021
Tags:

 - NỘI QUY DẠY HỌC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO GV, HS VÀ CMHS TRƯỜNG THPT PHẠM HỒNG THÁI
Nội quy dạy học trực tuyến dành cho GV, HS và CMHS trường THPT Phạm Hồng Thái
Tags:


 - THỜI GIAN LÊN LỚP TRƯỜNG THPT PHẠM HỒNG THÁI NĂM HỌC 2021 - 2022
Thời gian lên lớp trường THPT Phạm Hồng Thái năm học 2021 - 2022
Tags:

 - LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 01 TỪ NGÀY 06 ĐẾN NGÀY 11 THÁNG 9 NĂM 2021
Lịch công tác tuần 01 từ ngày 06 đến ngày 11 tháng 9 năm 2021
Tags:


 - KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 17/CT-UBND, NGÀY 23 THÁNG 7 NĂM 2021
Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 17/CT-UBND, ngày 23 tháng 7 năm 2021
Tags:

 - MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN TRONG TUẦN TỪ NGÀY 10 ĐẾN NGÀY 16 THÁNG 5 NĂM 2021
Một số hoạt động cơ bản trong tuần từ ngày 10 đến ngày 16/5/2021
Tags:


 - MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN TRONG TUẦN TỪ NGÀY 03 ĐẾN NGÀY 09 THÁNG 5 NĂM 2021
Một số hoạt động cơ bản trong tuần từ ngày 03 đến ngày 09 tháng 5 năm 2021
Tags:

 - MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN TRONG TUẦN TỪ NGÀY 26/4 ĐẾN NGÀY 02/5/2021
Một số hoạt động cơ bản trong tuần từ ngày 26/4 đến ngày 02/5/2021
Tags:


 - MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN TRONG TUẦN TỪ NGÀY 19 ĐẾN NGÀY 25 THÁNG 4 NĂM 2021
Một số hoạt động cơ bản trong tuần từ ngày 19 đến ngày 25 tháng 4 năm 2021
Tags:

 - MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN TRONG TUẦN TỪ NGÀY 12 ĐẾN NGÀY 18 THÁNG 4 NĂM 2021
Một số hoạt động cơ bản trong tuần từ ngày 12 đến ngày 18 tháng 4 năm 2021
Tags: