CMNM
Số lượt xem: 102
Gửi lúc 12:23' 14/02/2020

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG KHAI KẾ HOẠCH MUA SẮM TS NHÀ NƯỚC THEO DỰ TOÁN NĂM 2020; KẾ HOẠCH QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN NHÀ NƯỚC NĂM 2019...

Tags:


Các tin khác«Quay lại

↑ Top