Chia tay 12
Số lượt xem: 419
Gửi lúc 13:07' 15/08/2018

QUY ĐỊNH VỀ VIỆC ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI HẰNG THÁNG ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG...

Tags:


Các tin khác«Quay lại

↑ Top